Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Lintujen uhanalaisuutta voidaan vähentää

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri:
Lintujen uhanalaisuutta voidaan vähentää kosteikkojen ylläpidolla ja metsien monimuotoisuudella

Lintuharrastaja Ari Lehtinen esitelmöi suomalaisten lintujen uudesta uhanalaisarviosta (Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Rajasärkkä, A., Rintala, J., Sirkiä, P. & Valkama, J. 2016 : Suomen lintujen uhanalaisuus 2015. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 49 s.) Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin kevätkokouksessa viikonloppuna Hämeenlinnassa.

Etelä-Hämeelle leimallinen suurharvinaisuus valkoselkätikka on kasvattanut kantaansa ja rannikolla lisääntynyt merikotka on saapunut myös Etelä-Hämeen pesimälinnustoon. Uhanalaisarviointi suoritetaan tavallisesti kerran vuosikymmenessä, mutta Suomessa lisääntyvien lintujen ja nisäkkäiden kannanvaihteluista kertyy niin paljon uutta tietoa vuosittain ja muutokset lajiston kannassa ovat nopeita, että uhanalaistarkastelu tehdään niiden osalta viiden vuoden välein.

-Hälyttävän monen lajin kanta hyppäsi arviossa kaksi tai kolmekin luokkaa uhanalaisemmaksi – esimerkiksi räystäspääskyn nokikanan ja piekanan kannat ovat romahtaneet, toteaa Lehtinen.

–Havumetsävyöhykkeen linnuista yllätti mm. hömö- ja töyhtötiaisen väheneminen. Metsänhoidon aiheuttama kolopuiden häviö ajaa alas monen metsälinnun kantoja.

Erityisesti harvinaistuminen on koskenut kosteikkolajeja kuten sotkia, tukkakoskeloa ja nokikanaa. Osa syistä on luontaista rehevien vesien umpeenkasvua, mutta myös turvetuotannon ja metsäteollisuuden aiheuttama vesien samentuminen haittaa niin vesilintuja kuin vapaa-ajanasukkaita. Etelä-Hämeessä 2000-luvulla useat eri hankkeissa rakennetut lintukosteikot helpottavat vesilintujen ahdinkoa paikallisesti. Forssan Koijärvelle ja Hämeenlinnan Hattelmalanjärvelle lintuvesikunnostusrahoja valitettavasti ei ole riittänyt. Monet uhanalaisista lajeista kuuluvat edelleen laillisesti metsästettävien joukkoon. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri toivoo metsästäjiltä vastuullista asennoitumista luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen Suomessa ja pidättäytymistä ampumasta uuden uhanalaisuustarkastelun mukaan erittäin uhanalaisten (EN) lintulajien joukkoon kuuluvia jouhisorsaa, heinätavia, puna- ja tukkasotkaa, tukkakoskeloa ja nokikanaa.

-Toivomme päättäjiltä vastuullisuutta luonnonperintömme säilyttämiseen. Kosteikkohankkeet lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat työtilaisuuksia maakunnan urakoitsijoille. Lintutornit lisäävät viihtyisyyttä paikallisasukkaille ja matkailijoille, mainitsee Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Karri Jutila.

Kuva: Petri Hirva. Sääksi.