Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Ei enää hakkuita kuntien lähi- ja virkistysmetsiin

Kuusimetsää, etualalla maahan kaatunut sammalen peittämä runko
Hämeenlinnan kaupungin omistamaa virkistysmetsää Taruksen retkeilyalueella. Kuvan metsä on merkitty avohakattavaksi. Kuva: Ina Rosberg

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin syyskokouksen julkilausumassa vaaditaan lähimetsien rauhoittamista hakkuilta asukkaiden ja luonnon hyväksi.

Kaupunkien virkistysmetsät ja viherväylät ovat elintärkeitä niin ihmisten kuin lukemattomien muiden eliölajien kannalta. Lähi- ja virkistysmetsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ihmisten ja eläinten tärkeinä liikkumisalueina.

Luonnossa oleskelu tutkitusti lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Lähimetsät ovat kuntalaisten tärkein luontokontakti, sillä ne ovat läsnä jokapäiväisessä arjessa. Kunnan tai kaupungin panostus lähimetsiin on samalla panostus asukkaiden arkiympäristön laatuun ja hyvinvointiin.

Kaupunkien lähimetsät ovat myös tärkeitä elinympäristöjä lukuisille eliölajeille, joita talousmetsissä uhkavat elinympäristön heikentyminen ja jopa sukupuutto. Metsäelinympäristöjen muutokset ovat Suomessa ensisijainen uhanalaisuuden syy 733 lajille. Kuntien virkistysmetsien rauhoittaminen tarjoaa uhanalaisille lajeille elinympäristöjä ja turvaa luonnon monimuotoisuutta.

Luonnontilaisten metsien arvostus on kasvanut sitä mukaa, kun tieto metsien tuottamista ekosysteemipalveluista ja niiden arvosta on lisääntynyt. Lähimetsien hakkuut herättävät asukkaissa yhä useammin voimakkaita kielteisiä tunteita ja metsiin kajoaminen koetaan häiritsevänä, asuinympäristön laatua vähentävänä tekijänä. Tuttua, arjessa läheistä metsää eivät mitkään kompensaatioalueet kauempana voi korvata.

Kaupunkimetsien muut arvot ovat mittaamattomat suhteessa saatuihin puutuloihin. Lähi- ja virkistysmetsien rauhoittaminen hakkuilta on edullinen ja yksinkertainen tapa lisätä asuinympäristön koettua laatua, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja torjua globaaleja ympäristökriisejä ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Luonnonsuojelupiirin syyskokous vaatii, että kaupalliset hakkuut kaupunkien virkistysmetsissä lopetetaan.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin syyskokous pidettiin Lahdessa 27.11. Metsien suojelu on yksi luonnonsuojelupiirin toiminnan painopistealueista vuonna 2022. Toimintavuoden aikana luonnonsuojelupiirin tavoitteena on lisätä tietoa Hämeen alueen arvokkaista metsäkohteista, laatia suojelualoitteita ja kannustaa metsänomistajia vapaaehtoiseen metsänsuojeluun.

__

Lisätiedot: aluesihteeri Ina Rosberg