Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kielua: mitä Itä-Suomen hallinto-oikeus päättää?

Kaikki asiaan liittyvät dokumentit aukeavat linkkien kautta.

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ovat valittaneet Savonlinnan kaupunginvaltuuston 15.12.2020 tekemän päätöksen §85 Savonrannan rantayleiskaavan.. osalta vaatien, että kaava tulee kumota. Valitus toimitettiin 15. tammikuuta 2021 Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja siihen sisältyi kooste Kieluan luontoarvoista.

Savonlinnan kaupunki toimitti oikeudelle oman vastineensa johon luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ja Itä-Savon yhdistys vastasivat 30.7.2021, vastaukseen liitettiin Metsähallituksen kaavoitusperiaatteet, saimaannorppa-Joutenvesi liikkumisrajoituskartta sekä lakiote valtion omaisuuden luovuttamisesta perusteluineen.

Ympäristöministeriö on selvittänyt kaavoista tehtyjen valitusten menestystä kaikkien hallinto-oikeuksien osalta 2003-06. Rantayleiskaavojen kumoamisprosentti oli 40%.

Jäämme odottamaan oikeuden ratkaisua.