Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kaivoskallion asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) toteaa, että suunnitelmat rakentaa aivan luonnonsuojelualueen rajalle ovat tuomittavia. Suunniteltu rakentaminen heikentää ekologisia yhteyksiä Kaivoskallion ja Stansvikin välillä, tuhoaa suojeltujen lepakoiden lisääntymisaluetta, kaventaa yleisen virkistysalueen käyttöä ja alentaa huvilamiljöön kulttuurihistoriallista arvoa.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) toteaa, että suunnitelmat
rakentaa aivan luonnonsuojelualueen rajalle ovat tuomittavia.
Suunniteltu rakentaminen heikentää ekologisia yhteyksiä Kaivoskallion ja
Stansvikin välillä, tuhoaa suojeltujen lepakoiden lisääntymisaluetta,
kaventaa yleisen virkistysalueen käyttöä ja alentaa huvilamiljöön
kulttuurihistoriallista arvoa.
Helsyn saamassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan
suunnittelun taustatiedoissa, että Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on
virkistysaluetta. Kuinka voi olla mahdollista, että virkistysalueelle
suunnitellaan lisää rakentamista? Toimisiko alue enää virkistysalueena
sen jälkeen, jos se muuttuisi yksityisten ihmisten piha-alueeksi? Voiko
kaavoittajaan enää laisinkaan luottaa, kun se tulkitsee
virkistysalueiksikin kaavoitettujen alueiden olevan mahdollista
rakennusmaata?
Ihmetystä herättää myös osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
mainitun Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämän luvan tulkinta. Jos lupa on
myönnetty Koirasaarentien rakentamiseksi, miten samalla luvalla voi olla
mahdollista rakentaa myös taloja lepakkoalueelle? Asemakaava ei ole
osayleiskaavan mukainen, sillä se sijoittuu kokonaisuudessaan
ensimmäisen kriteeriluokan lepakkoalueelle. Kaavan toteuttaminen lisää
tuhoa tiukan suojelun piirissä olevien lajien lisääntymisalueella.
Rakentaminen olemassa olevien huviloiden viereen ja väliin muuttaa
rakennusten välisiä suhteita ja suhteita ympäristöönsä, ja siksi on
perusteltua olettaa, että lisärakentaminen vaarantaa myös huvilamiljöön
kulttuurihistoriallisen arvon. Suunnittelualueen laajentaminen
virkistysalueelle kuvastaa kaupunkisuunnitteluvirastossa tavaksi
tullutta ahneutta, eikä sillä ole mitään tekemistä kulttuurihistorian,
saatikka luontoarvojen vaalimisen kanssa. Kaavalla tuhotaan molempia arvoja.
Suunnittelualueen laajentaminen virkistysalueelle tuhoaa sekä luonto-
että kulttuurihistoriallisia arvoja. Siksi Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että suunnitelmista rakentaa uusia taloja
alueelle luovutaan. Sen sijaan olemassa olevissa rakennuksissa asumisen
sallimiseen Helsyllä ei ole huomauttamista, kunhan varmistetaan, että
asuminen ei aiheuta haittaa luonnolle, eivätkä pihapiirit rajoita
virkistysalueen varsinaista tarkoitusta. Erityisesti tulee estää
haitallisten vieraslajien leviäminen tonteilta läheiselle
luonnonsuojelualueelle.
Helsingissä 10.6.2016
Jarmo Nieminen                           Marja Rintala
puheenjohtaja                              järestösihteeri