Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma palautettava valmisteluun

Tämä kannanotto on lähetetty kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille 2.10.2020

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen tai varajäsen!

Lautakunnnan 6.10 kokouksen asialistalla on Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsovat tarpeelliseksi tuoda tietoonne eräitä suunnitelman ja siihen liittyvän vuorovaikutuksen isoja ongelmia.

Suunnitelman teksteihin on tehty jonkin verran muutoksia myös eniten kritiikkiä synnyttäneen luonnonhoidon osalta. Keskeiset hoitoluokkiin ja hoitotarpeen piiriin esitettyjen metsien määrään ja sijoittumiseen liittyvät isot ongelmat ovat kuitenkin säilyneet.

Neljä luontojärjestöä antoi suunnitelmaluonnoksesta marraskuussa 2019 isotöisen, seikkaperäisen yhteislausunnon: https://staging.sll.fi/helsinki/2019/11/19/jarjestokommentti-oulunkylan-ja-maunulan-aluesuunnitelman-luonnoksesta/

Näemme vastineen lausuntoomme ensi kertaa vasta lautakunnan esityslistan liitteenä olevasta vuorovaikutusraportista. Vastine on epämääräinen eikä siinä yksilöidä kunnolla suunnitelmaan tehtyjä muutoksia. Hankkeen sivustolta ja ”Kerro kantasi”-kyselyn sivuilta on myös poistettu marraskuussa 2019 nähtävillä ollut luonnos, joten vertailun tekeminen sen ja nyt päätösasiana olevan tuotoksen välillä on mahdotonta. Arkistoista löytyneitä marraskuun 2019 luonnoksen hoitoluokkakarttaa sekä luonnon- ja maisemanhoidon toimenpidetarvekarttaa vasten tekemämme vertailun perusteella mitään muutoksia näihin keskeisiin aineistoihin ei ole tehty.

Luontojärjestöt eivät viime vuosien karvaiden kokemusten jälkeen usko, että hoitoluokkia tai metsänhoidon kohdentumiseen liittyviä ratkaisuja voitaisiin asiallisesti tarkastella ja muuttaa täydellisen virkamiesvaltaisessa luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaprosessissa. Oikea tarkastelu- ja päätäntävaihe on aluesuunnitelmavaihe.

Viime vuosien luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaluonnokset ovat toistuvasti sisältäneet ylimitoitettuja hakkuu- ja hoitoesityksiä niin harvennusten, pienpuuston hoidon kuin poimintahakkuidenkin osalta. Suunnitelman sivulta 35 löytyvä toimenpidetarvekartta (kuva 28) ennustaa jälleen kerran yhtä toteuttamiskelvotonta ja hoitotoimien osalta ylimitoitettua suunnitelmaluonnosta, jota osalliset voivat netissä kuviotason klikkauksilla ajanvietteekseen kommentoida – ilman toivoakaan mistään asiallisesta muutoksesta tai vastineesta.

Huomion ansaitsee myös suunnitelmaluonnoksen toinen nähtävilläolokierros. Suunnitelmaluonnos on ollut päätöstekstin mukaan toisen kerran nähtävillä keväisen koronakriisin eskaloitumisvaiheessa 16.-30.3. 2020. Nähtävilläolosta ei ole tuolloin tiedotettu esim. ympäristöjärjestöjä eikä ilmeisesti muitakaan osallisia. Tämä selittänee sen, että mitään palautetta suunnitelmaluonnoksesta ei tuolloin ole kenenkään toimesta annettu.

Esitämme, että lautakunta palauttaa suunnitelman uuteen valmisteluun siten, että

  • arvometsien hoitoluokan käyttöä lisätään olennaisesti
  • hoidon ulkopuolelle rajataan selvästi enemmän metsiä
  • muutettu suunnitelma laitetaan vielä kerran nähtäville siitä kunnolla tiedottaen
  • vastineiden tasoa nostetaan ja tehdyt muutokset listataan kattavammin