Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Suomen pesimälinnusto kartoitetaan

Suomen 4. lintuatlas (2022-2025) on käynnistynyt. Tarkoituksena selvittää Suomen pesimälintujen nykyiset levinneisyydet sekä tutkia levinneisyyksien muutoksia. Lintuatlaskartoitus on myös osa luonnon monimuotoisuuden seurantaa.

Pesimälintujen esiintyminen ja pesimävarmuus selvitetään jokaiselta 10×10 kilometrin kokoiselta atlasruudulta. Suuri rooli kartoituksessa on vapaaehtoisilla lintuharrastajilla eli kuka tahansa meistä voi ilmoittaa lintujen pesinnästä. Ilmoitukset lähetetään BirdLife Suomen tiira-lintupalveluun, Lajitietokeskuksen Vihko-havaintopalveluun tai iNaturalist Suomi-havaintopalveluun.

Helmipöllön poikaset pesäpöntössä. kuva Kai Jäderholm

Pesimävarmuusindeksi on oleellinen tieto havainnoissa. Siinä todetaan kuinka varma pesintä on. Indeksi on jaettu  neljään pääluokkaan,  epätodennäköinen pesintä (indeksi 1), mahdollinen pesintä (indeksi 2-3), todennäköinen pesintä (indeksi 4-6) ja varma pesintä (indeksi 7-8). Tarkempi luokittelu näkyy  tästä linkistä :  https://lintuatlas.fi/indeksit

Kaulushaikara pesällään. kuva Kai Jäderholm

Tiedot päivittyvät koko ajan ja niitä voi katsella lintuatlaksen-tulospalvelusta. Sieltä  näkee ruutukohtaisesti mitä lajeja on ilmoitettu ja mikä on lajin korkein pesimävarmuusindeksi.   linkki: https://tulokset.lintuatlas.fi

Alla esimerkki ruutu Iisalmi keskusta:

Tarkempia ja ajankohtaista tietoa lintuatlas.fi  sivustolta.