Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Imatran yhdistys

Imatra
Navigaatio päälle/pois

Jatkoaloite Immalanjärven suojelemiseksi

Immalanjärven itärantaa. Kuva Juha Jantunen

Imatran luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Karjala piiri tekevät jatkoesityksen Immalanjärven luonto- ja kulttuurimaiseman suojelualoitteen eteenpäin viemiseksi. Hanketta tulisi viedä eteenpäin keskittyen tärkeimpiin alueen virkistyskäyttöä ja luontoarvojen säilymistä edistäviin toimenpiteisiin.

Alkuperäisesssä 12.4.2014 Imatran kaupungille esitetyssä aloitteessa ehdotettiin ohjelman laatimista Immalanjärven arvokkaan luonto- ja kulttuurimaisemakokonaisuuden suojelemiseksi.

Imatran kaupunki otti esityksen myönteisesti vastaan. Aloitteen pohjalta Imatran seudun ympäristötoimi teki hankesuunnitelman, jonka tarkoituksena oli selvittää Immalanjärven luontokohteet ja kulttuurimaisemat. Selvityksen pohjalta aloitettiin toimenpideohjelman laatiminen kohteiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi kaupunkilaisten, retkeilijöiden ja matkailijoiden virkistykseen.

Hanke ei saatu rahoitusta ja se jäi toteuttamatta. Uudessa ehdotuksessa hanketta vietäisiin eteenpäin pienimuotoisemmin käyttäen jo olemassa olevia resursseja.

Lue aloite tästä: Immalanjärven jatkoaloite 2018