Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Imatran yhdistys

Imatra
Navigaatio päälle/pois

Imatran metsien luontoarvoja kartoitettiin

Valkoselkätikka. Kuva Juha Jantunen

Imatran luonnonsuojeluyhdistys ja Etelä-Karjalan piiri ovat kartoittaneet Imatran kaupungin metsiä vuosien 2017 ja 2018 aikana. Nyt vuorossa oli yhdeksän metsäaluetta.

Kesällä 2017 keskityttiin Saimaan rantametsiin Vuoksen ja Lammassaaren väliselle alueelle. Mustalammen ja lempukan väliltä löydettiin useita korpilaikkuja, jotka ovat metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Hosseinlahdella oli varttunutta sekametsää, joka sopisi hyvin liito-oravalle. Merkkejä liito-oravasta löydettiin paikalta löydetty, mutta kesällä liito-orava havaittiin läheiseltä asuinalueelta ja papanoita löydettiin Niskalammelta.

Kesällä 2018 kartoitettavana oli 320 hehtaaria etelästä Näträmälän ja kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Saarlammen väliltä. Arvokkaita METSO-suojeluun sopivia kohteita löytyi Mellonlahdelta ja Saarlammelta, jossa oli rantametsässä oli valkoselkätikan syönnöksiä. Monimuotoisia metsiä oli myös Linnankoskella ja Kurkisuolla. Näissä metsissä olisi syytä tehdä tarkempi liito-oravakartoitus, sillä nyt maastossa liikuttiin liito-oravan kannalta liian myöhään.

Lisää kartoitusten tuloksista näistä raporteista:

Saimaan rantametsät Imatralla 2017

Metsäkartoitus Imatra 2018