Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri Imatran yhdistys

Imatra
Navigaatio päälle/pois

Imatran liito-oravametsiä kartoitettiin

Sienimäen liito-orava huhtikuussa 2019. Kuva Juha Jantunen.

Liito-oravia etsittiin kahdeksasta imatran metsästä ja tuoreita jälkiä löydettiin Saarlammelta, Kurkisuolta, Sarkkolahdelta ja Sienimäeltä.

Liito-oravaselvitys on jatkoa kesällä 2018 tehtyyn Imatran kaupungin metsien kartoitukseen. Sen yhdeksästä alueesta viidessä oli liito-oravalle sopivaa metsää. Nämä metsät ja kolme vanhaa liito-oravareviiriä käytiin tutkimassa huhtikuussa 2019.

Lue lisää tästä (Lataa pdf, 4 Mt)