Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Inarijärven Nanguniemen ranta-asemakaavan laatimiseen

 

Inarin Luonnonystävät ry. kiittää mahdollisuudesta kertoa mielipiteensä ym. ranta-asemakaavan suunnitteluun. Ivalon osayleiskaavasuunnitelmassa on tälle alueelle hahmoteltu 10 000 m2:n rakennusoikeus. Tämä tarkoittaisi maksimissaan sataa 100 m2:n huoneistoa Nanguniemeen.

Yhdistyksemme avasi 5.4.2011 adressin Inarijärven erämaisuuden puolesta. Tuolloin huolena olivat Inarin kunnan ylimitoitetut mökkikylien kaavoitussuunnitelmat Inarijärven rantamaihin. Adressin allekirjoitti yli 6700 henkilöä, joista inarilaisia oli yli tuhat. Uusi ranta-asemakaava toteutuessaan nakertaa Inarijärven erämaisuutta. Liikenne maalla ja järvellä lisääntyy.

Inarin Luonnonystävien mielestä laki Inarijärven kansallispuistosta turvaa parhaiten järven erämaisuuden tempoilevalta maankäyttöpolitiikalta. Tärkeintä on rantametsien suojelu hakkuilta ja mökkien lisärakentamiselta valtion mailla. Muu järven käyttö voi jatkua entisellään. Valitettavasti kansallispuistoadressimme (6.12.2017) ei vielä ottanut samalla tavalla tuulta purjeisiin kuin edellinen. (Löytyy netistä).

Inarin kunnan haja-asutusalueen fosforikuormistus vesistöille on kymmenkertainen verrattuna Ivalon ja Inarin taajamien puhdistamoiden forsforipäästöihin. Biologinen jätevesien puhdistaminen vaatisi jatkuvaa jätevirtaa, että bakteerikanta säilyy elossa. Hiljaisena aikana lomakylällä tulee olemaan seisokkeja, jolloin jäteruoka loppuu bakteereilta. Tämän lisäksi alueelta puuttuu muukin infra: sähköt, uusi tie ja vesijohtoverkosto.

Jotta järven erämaisuus säilyisi ja vesistön kuormitus ei tästä enää lisääntyisi, Inarin Luonnonystävien mielestä tämän suuruusluokan matkailuhankkeet tulee keskittää taajamiin. Yhdistyksemme ei kannata ranta-asemakaavan laatimista Nanguniemeen. Inarijärvi on viimeinen rakentamaton suurjärvi Suomessa. Toivomme sen säilyvän sellaisena!

Ilkka Roininen, puheenjohtaja

Inarin Luonnonystävät ry.