Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kaunispään asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta

Yleistä:

Inarin Luonnonystävät ry (myöh. yhdistys) kiittää saamastaan mahdollisuudesta lausua ko. ehdotuksesta.

Yhdistys on pettynyt tapaan, jolla Kaunispään lakialuetta on viime vuosina rakennettu. Tunturin lakialueen etelä- ja lounaispuolelle aiemmin syntyneet revontulimajat eivät olleet alkuperäisen kaavaehdotuksen ja kaavaesityksessä näytettyjen havainnekuvien mukaisia, ja lopputulos on ollut inarilaisten ja alueen matkailijoiden tuomion saanut maisematuho, ja pelkästään Inarin kunnan matkailurakentamisen mainetta tahriva teko.

Kaunispään lakialueen pohjoiseen viettävä maisema on kuitenkin toistaiseksi saanut olla rauhassa, ja jättänyt Kaunispään alkuperäisestä matkailuimagosta merkittävän maisemallisen kokonaisuuden ehjäksi, niin ylhäältä kuin pohjoisestakin katsottuna.

Pohjoisrinteen tärveleminen on suuri virhe, ja johtaa todennäköisesti koko legendaarisen tunturin tärvelemiseen lopullisesti piloille.

Ikävintä tässä matkailurakentamisen suunnitelmassa on kuitenkin se, että se on aiempien kaavoituspäätösten vastainen suunnitelma.

 

Suunnitelma on yleiskaavan vastainen

Saariselän nykyinen yleiskaava on hyväksytty 2011, ja siihen on toki merkitty lakialueelle matkailupalveluiden alue 150 vuodepaikan kera. Yleiskaavassa matkailupalvelut on kuitenkin merkitty nykyisen näköalatornin kohdalle, kun taas nyt suunniteltu hotellirakennuksen kortteli on yleiskaavan rakennusmerkinnän ulkopuolella siitä itäkoilliseen.

Rakennussuunta on erityisen huono UK-puiston kaukomaisemassa. Jo nykyiset laen rakennukset näkyvät kaukomaisemassa irvokkaina, joten yhdistys ei usko mitenkään siihen, että lakialueelle onnistutaan rakentamaan enää mitään pilaamatta aluetta entisestään. Se näkyisi myös Urupään kohdalla nelostielle.

Kaavasuunnitelmassa edellytetään, että rakennukset ja tiestö tulee sovittaa huolellisesti maastoon siten, etteivät ne aiheuta maisemallista häiriötä. Yhdistys on jo menettänyt uskonsa siihen, etteikö tällaista tulisi aiemman lakialueen rakentamisen tapaan.

Ensisijaisesti Inarin kunnanvaltuuston kannattaisi keskustella siitä voidaanko jo nyt tehtyä lakialuetta ja maisemaa pilaavaa rakentamista purkaa ja siirtää muualle, ja unohtaa lisärakentaminen.

 

Kaunispää valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

Kaunispää on lisäksi valittu syksyllä 2021 Ylä-Lapin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Olisi irvokasta, että tätä tuoretta alueen käyttöpäätöstä rikottaisiin saman tien sijoittamalla maisema-alueen sisälle isokokoinen matkailurakennelmien rypäs.

Tämä maisemapäätös sekä yleiskaavan vastaamattomuus johtavat joka tapauksessa kaavaehdotuksesta valittamisiin, jotka todennäköisesti tulevat kaatamaan kaavaehdotuksen, vaikka se Inarin kunnanvaltuustossa hyväksyttäisiinkin.

 

Loppupäätelmät

Yhdistys esittää, että kunta ja maanhaltijana toimiva Metsähallitus luopuvat kaavaehdotuksesta, koska se johtaisi vain kaikkia osapuolia turhauttavaan valituskierteeseen.

Järkevintä on etsiä kyseiselle matkailurakennelmalle uusi ja korvaava sijaintipaikka, joka ei aiheuttaisi samanlaista maisemahaittaa, eikä sijaitsisi valtakunnallisesti arvokkaaksi katsotun maisema-alueen sisällä.

 

Inarissa 16.12.2021

 

Inarin Luonnonystävät ry:n puolesta

 

Ilkka Roininen, pj                                                          Vesa Luhta, sihteeri