Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Isly otti kantaa kaupunkipuistoon

Savonlinna on hakemassa kansallisen kaupunkipuiston perustamista ympäristöministeriöltä. Kaavoituspäällikkö Päivi Behmin laatimaa kaupunkipuistohakemuksen luonnosta on ollut mahdollista kommentoida parin kuukauden ajan. Myös luonnonsuojeluyhdistys otti suunnitelmaan kantaa:

SAVONLINNAN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n lausunto

YLEISTÄ

Hakemusluonnos on mielestämme erittäin seikkaperäinen ja huolellisesti laadittu. On erinomaista, että tämäkin tärkeä hanke on lopultakin etenemässä.  Kaupunkipuisto tukisi vahvasti myös Savonlinnan pyrkimystä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Kommenttimme koskevat ainoastaan yhdistyksemme säännöissä mainittuja toimialoja eli kulttuuriperintöä sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua.

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Kulttuuriympäristöjen, arvokkaiden rakennusten ja muinaismuistokohteiden luettelo on käsittääksemme hyvin kattava eikä sen suhteen ole huomautettavaa.

LUONTOKOHTEET

Joidenkin hakemusluonnokseen sisältyvien luontokohteiden rajauksia on tarkistettava lopulliseen hakemukseen. Esimerkiksi Hevonniemessä, Käänneniemessä ja Tiheäsaaressa luonnonsuojelualueet ovat laajentuneet huomattavasti viimeisten valtionmailla tehtyjen rauhoituspäätösten ansiosta.

Savonlinna on julistautunut saimaannorpan pääkaupungiksi, ja norppa mainitaan hakemuksessa useampaankin kertaan. Kaupunkipuistohakemuksen olisi toivonut sisältävän tätä julistusta tukevia konkreettisia toimenpiteitä norpan hyväksi.

Muilta osin pidämme suunnitelmaa hyvänä ja kaikin puolin kannatettavana.

 

Savonlinnassa 17.2.2020

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry