Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Isly otti kantaa Kielua-järven kaavamuutokseen

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry  on huolestunut Savonrannalla sijaitsevan Kielua-järven ympäristöön kohdennetuista rakentamissuunnitelmista, jotka mahdollistaisivat matkailukeskuksen tai lomakylän rakentamisen herkälle erämaa-alueelle Koloveden kansallispuiston tuntumaan.

Luonnonsuojeluyhdistys on lähettänyt Savonlinnan kaupungille seuraavanlaisen, Savonrannan rantayleiskaavan muutosta koskevan lausunnon:

 

Kaavaesityksessä todetaan, että sen yhtenä tarkoituksena on tarkastella mahdollisuutta lisätä Koloveden kansallispuiston läheisyydessä olevaa majoituskapasiteettia ja edistää näin kansallispuiston ympäristön käytettävyyttä luontomatkailun näkökulmasta.

Tyypillinen Kolovedellä retkeilevä on omatoiminen meloja tai soutaja, joka yöpyy teltassa tai laavulla. Tämä on Kolovedelle sopiva liikkumistapa emmekä pidä muunlaisen matkailun ohjaamista sinne järkevänä.

Savonrannan rantayleiskaavamuutokseensisältyvä RM-alue Kieluan järven rannalla on tarpeeton ja alueen luontoarvojen kannalta arveluttava. Se myös avaisi Kieluan rannat muullekin rakentamiselle. Esitämme RM-alueen poistamista kokonaisuudessaan..

Laajoja, yhtenäisiä, rakentamattomina säilyneitä valtion omistamia rantakokonaisuuksia ei pidä kaavoittaa rakentamiseen. Tämä on ollut ennen myös Metsähallituksen kiinteistökehityksen periaate.

Yhdymme maakuntaliiton ja Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemykseen, jonka mukaan Koloveden, Kieluansalon ja Kakonsalon muodostamalle kokonaisuudelle tulisi laatia alueen luontoarvot huomioiva matkailun ja virkistyskäytön suunnitelma. Samoin katsomme, että ilman kokonaistarkastelua kaavaesitys on selvityksiltään niin puutteellinen, ettei siinä esitettyä matkailu- ja lomarakentamista voida hyväksyä.

Lisäksi pyydämme poistamaan Kiurujärven, Riihilammen ja Kalliojärven sekä Silmunlammen ja Saarijärven tonttiesitykset kaavasta.

Savonlinnassa 25.9.2020

Timo Luostarinen, puheenjohtaja

Petteri Suominen, varapuheenjohtaja

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry