Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Huosion päätehakkuu perutaan

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti tänään yksimielisesti, että Kerimäen Huosioon suunniteltu päätehakkuu perutaan. ELY-keskuksen maastoinventointiraportin mukaan METSO-kohteeksi soveltuvia, laajuudeltaan 32,6 hehtaarin kokoisia alueita esitetään suojeltaviksi. Kaupan peruuntumisen ehdoista on seurakunnassa sovittu UPM-metsäyhtiön kanssa ja neuvottelut korvaavista hakkuista käynnistetään välittömästi. Suojelukorvauksesta aletaan neuvotella ELY-keskuksen kanssa ja tarjous etenee aikanaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Huosion luontoarvoiltaan rikkaille metsäalueille suunnitellut voimaperäiset hakkuut ovat loppukesästä asti kirvoittaneet voimakasta vastustusta ja niihin on monelta taholta otettu julkisesti kantaa. Hakkuiden perumista vaativat adressit ovat keränneet yhteensä noin tuhat allekirjoitusta. Myös Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys on ollut syksyn aikana aktiivinen hakkuiden vastustamisessa ja tehnyt seurakunnalle syyskuussa biologi, FT Risto Sulkavan maastokäyntiin pohjautuvan aloitteen Huosion suojelemiseksi.

Kirkkoneuvoston tänään tekemä päätös on luonnonsuojelun näkökulmasta huojentava. Tarkemmat tiedot päätöksestä ovat luettavissa Savonlinnan seurakunnan tänään 10.11. 2020 julkaisemassa tiedotteessa https://www.savonlinnanseurakunta.fi/uutiset/-/news/79142397/.