Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Suojelkaa Huosion metsät

Vielä kerran vetoamme Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston jäseniin: perukaa Huosioon suunnitellut hakkuut ja neuvotelkaa Ely-keskuksen kanssa alueen liittämisestä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan Metsoon.

Etelä-Savon Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Markku Heikkisen mukaan Huosion alueella on merkittävät luontoarvot. Vastaavaan päätelmään tuli ekologi Risto Sulkava syyskuussa aluetta tutkiessaan.

Huosion suojeluarvo on luokiteltu korkeaksi muun muassa niillä alueilla, joille ilman suunnitelman muutosta toteutetaan 16 hehtaarin suuruinen, iäkkään metsän ja sen monimuotoisen lajiston tuhoava avohakkuu.

Hakkuun myötä pilaantuisivat pitkäksi ajaksi myös lukuisten retkeilijöiden suosimat upeat ulkoilumaastot.

Metso-ohjelmassa valtio maksaa ohjelman kriteerien täyttyessä metsänomistajalle markkinahinnan mukaisen verottoman korvauksen suojelusta. Taloudellisestikin suojelu siis on varteenotettava vaihtoehto.

Vanhat metsät ovat lähes kadonneet Etelä-Suomesta. Toivomme, että kirkkoneuvostolta löytyy valmiutta kuunnella ympäristöasiantuntijoita ja suojella Huosio luonnon monimuotoisuuden huomioivalla tavalla.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallituksen puolesta,

Timo Luostarinen, puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen, sihteeri

 

Teksti julkaistiin Itä-Savo-lehden mielipideosiossa Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouspäivänä 10.11.2020.