Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Itä-Savon yhdistys

Itä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kolme aloitetta kump­pa­nuus­pöy­tään

Asukkaita kaupungin kehittämiseen osallistavat kumppanuuspöydät ovat jälleen koolla Savonlinnassa. Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry teki 7. syyskuuta järjestettyyn keskustaajaman kumppanuuspöytään kolme aloitetta, jotka koskivat haitallisten vieraskasvien poistossa ja ympäristön siistimisessä käytettävien työvälineiden hankintaa.

Avustusta viikatteiden, raivaussahan ja roskapihtien hankintaan haettiin seuraavasti:

VIIKATTEITA HAITALLISTEN VIERASKASVIEN TORJUJILLE

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa edistää haitallisten vieraskasvien torjunnan parissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa ja hakee Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöydistä 880 euron rahoitusta kymmenen viikatteen hankinnalle.

Viikatteita on tarkoitus lainata yhdistyksille ja yksityishenkilöille, joilla on kiinnostusta tulevina kesinä osallistua haitallisiksi luokiteltujen vieraskasvien, kuten komealupiinin ja jättipalsamin, hävittämiseen omilla lähialueillaan maanomistajien luvalla.

Lukuisat savonlinnalaiset ovat osallistuneet jättipalsamin torjuntaan jo aiempina vuosina Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämissä talkoissa ja kuluneen kesän aikana ahkeroineet Jättiläiset kuriin -vieraslajihankkeen talkoissa komealupiinia ja jättipalsamia kitkien ja niittäen. Viikatehankinnalla vahvistettaisiin hyvään vauhtiin Savonlinnassa päässyttä haitallisten vieraskasvilajien torjuntaa.

Vapaaehtoisten vieraskasvitorjujien työpanos tuo lisäresurssin kaupungin runsaiden palsami- ja lupiiniesiintymien hävittämiseen, ja jo sen tähden sitä kannattaa tukea tarjoamalla mahdollisuuksia niittovälineiden lainaamiseen.

Lainattavilla viikatteilla on mahdollista hoitaa myös perinneniittyjä ja tukea siten paikallisluonnon monimuotoisuutta.

 

RAIVAUSSAHA HAITALLISTEN VIERASKASVIEN TORJUJILLE

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa edistää haitallisten vieraskasvien torjunnan parissa tehtävää vapaaehtoistoimintaa ja hakee Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöydistä 800 euron rahoitusta akkukäyttöisen raivaussahan ja sen oheistarvikkeiden hankintaan.

Raivaussahaa on tarkoitus lainata yhdistyksille ja yksityishenkilöille, joilla on osaamista laitteen käyttöön sekä kiinnostusta tulevina kesinä osallistua haitallisiksi luokiteltujen vieraskasvien, kuten komealupiinin ja jättipalsamin, hävittämiseen omilla lähialueillaan maanomistajien luvalla. Myös kurtturuusun, joka on lakisääteisesti määrätty hävitettäväksi 1.6.2022 mennessä, torjuntaan raivaussaha soveltuu.

Lukuisat savonlinnalaiset ovat osallistuneet jättipalsamin torjuntaan jo aiempina vuosina Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämissä talkoissa ja myös kuluneen kesän aikana Jättiläiset kuriin -vieraslajihankkeen talkoissa komealupiinia ja jättipalsamia kitkien ja niittäen. Raivurihankinnalla tehostettaisiin Savonlinnassa jo vakiintunutta haitallisten vieraskasvilajien talkoopohjaista torjuntaa.

Vapaaehtoisten vieraskasvitorjujien työpanos tuo lisäresurssin kaupungin runsaiden vieraskasviesiintymien hävittämiseen, ja jo sen tähden sitä kannattaa tukea tarjoamalla mahdollisuuksia niittovälineiden lainaamiseen.

 

ROSKAPIHTEJÄ YHDISTYSTEN KÄYTTÖÖN

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry haluaa edistää yhteisen ympäristön hyväksi tehtävää vapaaehtoistoimintaa ja hakee Savonlinnan kaupungin kumppanuuspöydistä rahoitusta roskapihdeille, joita käytettäisiin sekä luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämissä roskankeruutalkoissa että lainattaisiin muille yhdistyksille ja yhteisöille vastaavaan käyttöön.

Jotta roskapihtejä olisi riittävästi tarjolla vapaaehtoisille ympäristönsiistijöille etenkin keväisin, kun roskankeruuvälineiden kysyntä on suurinta, luonnonsuojeluyhdistys hakee kumppanuuspöydiltä 870 euron rahoitusta roskapihtien hankintaan.

Summalla saa hankittua kahdetkymmenet laadukkaat, ammattilaiskäytössäkin hyviksi havaitut roskapihdit ympäristönhoidosta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön.

Lukuisat savonlinnalaiset ovat ilmaisseet arvostavansa kaupungin ja sen ainutlaatuisen luonnon siisteyttä sekä haluavansa toimia konkreettisesti luonnon puhtauden edistämiseksi muun muassa muoveja ja muita roskia lähiympäristöstään keräämällä. Kirjastolle lainattaviksi aiemmin kumppanuuspöytärahalla hankitut roskapihdit ovat olleet aktiivisessa käytössä etenkin kevätaikaan.

Roskapihdit helpottavat kansalaisten omatoimista roskankeruuta esimerkiksi ulkoilun lomassa ja mahdollistavat myös roskankeruutalkoiden järjestämisen. Vapaaehtoisten roskankerääjien työpanos tuo kustannussäästöä kaupungin siivouskuluihin, ja jo sen tähden sitä kannattaa tukea tarjoamalla mahdollisuuksia keruuvälineiden lainaamiseen.

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry

Timo Luostarinen

puheenjohtaja

Tiina Pulkkinen

sihteeri

 

Kuva: Riina Ylönen