Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Joensuun yhdistys

Joensuu
Navigaatio päälle/pois

Aavaranta (Noljakka)

“Aavis” on kaunis puusiltojen, lahtien ja uimarannan kokonaisuus Pyhäselän järvimaisemissa. Alueella kulkee Jaaman kierros, pururadat ja hiihtoladut. Täältä matka jatkuu sujuvasti Noljakan Natura-alueelle sekä Höytiäisen kanavan suistolle ja lintutornille (kts. alempana).

.

Aavaranta is a calm and pretty beach with a possibility to swim and spend relaxing summery moments. One can enjoy the view on lake Pyhäselkä by walking, cycling or skiing along the route of small bridges over beach bays. From Aavaranta it’s possible to continue to the recommended Noljakka Natura area and the Höytiäisen suisto with the bird watching tower located in. During part of the winter, one can ski through icy landscape on the lake along ski tracks that lead to Pyhäsaari -island. Here you can find the trails and info on the latest ski track grooming date: https://ladulle.fi/en/joensuu

Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualue (Noljakka)

Linnustonsuojelualueella on luontopolku, jonka opastaulut kertovat linnuista, kasveista ja hyönteisistä, lintuasema sekä lintutorni. Noin 2,5 pituiselle, osin pitkospuita pitkin kulkevalle polulle pääsee suiston parkkipaikalta. Alue rajautuu suoraan Noljakanmäen Natura-alueeseen (kts. alla). Suistossa vaeltaa kesäisin lauma nautoja, luoden rantalaitumelle perinnemaisemaa.

Suiston 7 m korkea lintutorni on valittu Suomen parhaaksi lintutorniksi vuonna 2002. Tornissa on 2 lavaa, tukevat portaat ja torni on tärinävapaa.

.

Höytiäinen channel delta was formed due to a mismanaged drainage attempt during 1859, lake Höytiäinen was reduced by around one third of its size. It flows through a channel formed in the drainage attempt, called Höytiäisen kanava, into Lake Pyhäselkä.

In the river delta there is a nature conservation area wherein is located a bird watching tower which was selected the best tower of Finland in 2002. The tower is 7 m tall, in two layers and sturdy. The trail around the delta goes partly on duckboards and is 2,5 km long. On the way, there are info boards, to learn on local plant and animal species, in Finnish 😉

If you hear some strange noise from the surrounding forest, don’t be afraid, it’s just a pack of happy cows, whom roame there during summer and treat the landscape the traditional way.

Noljakanmäen Natura-alue (Noljakka)

Noljakanmäen lehdoista, lehtomaisista kankaista, runsaslajisesta niitystä ja vanhoista hakamaametsistä muodostuva n. 50 ha kokonaisuus rajautuu lännessä Höytiäisen kanavan suistoon.

Kokonaisuudesta löytyy myös perinnemaiseman elementtejä kuten kivi- ja puuaitoja sekä perinteisiä rakennuksia. Suojelualueella elää runsas ja monipuolinen linnusto sekä lukuisia lehtomaisuudesta ja runsaasta lahopuusta riippuvaisia harvinaisia ja uhanalaisiakin eliölajeja. Alueella laiduntaa kesäisin perinnemaisemaa ylläpitäviä lampaita.

.

This conserved Natura area of Noljakanmäki covers app. 50 ha and consist mostly of fertile and species rich forest types. Pastures and other elements of traditional agricultural landscape like old stone and wooden round pole fences can be found as well. The area has an abundance of bird species and supports threatened and even endangered species that depend on special habitats and decaying wood.

Kasvitieteellinen puulajipuisto (Linnunlahti)

Arboretum sijaitsee Linnunlahden kaupunginosassa. Puistoalue on kooltaan yli 70 ha ja sinne on istutettu 255 lajia, joista lehtikasveja on 184 ja havukasveja 71. Merkittävät elinympäristöt ovat Honkaniemen laaja, yhtenäinen, rehevä tervaleppälehto, Siilaisenpuron uoman lähialue sekä Heinäpuron ja Siilaisenpuron suistoalueella kohoava ranta.

Puistoalueella löytyy myös vanha bunkkeri Noljakantien varressa, uimaranta Honkaniemessä,  kuntorata ja talvisin hiihtolatu.

.

The botanical tree park is located in Linnunlahti in Joensuu and the area covers over 70 ha with hundreds of deciduous and coniferous tree species. The most special habitats are the large black alder forest of Honkaniemi, Siilaisenpuro banks and the beach of the delta of Siilaisenpuro and Heinäpuro.

There is an old bunker near Noljakantie, a beach at Honkaniemi and a sports and skiing tracks in the area to explore the nature further.

Botanian kasvitieteellinen puutarha (Linnunlahti)

Linnunlahden arboretumin vierestä löytyy Botanian sisä- ja ulkopuutarha. Sisäpuutarhassa voi trooppisten, subtrooppisten ja aavikon kasvien lisäksi ihailla trooppisia perhosia ja kultatöyhtökakadu Juusoa.

.

Next to arboretum one can find the botanical inside and outside gardens of Botania. Inside there are four rooms, for tropical, subtropical and desert plants. One room is dedicated for tropical butterflies. Don’t forget to say hi to Juuso, the sulphur-crested cockatoo. The birdie was given a boy’s name thus it was a big surprise when “he” layed an egg 🙂

Kuhasalo-Sortavalansaaret (Penttilä)

Eteläpuolella siintävät Sortavalansaaret

Kuhasalo kuuluu Suomen sata helmeä -kohteisiin ja alueelle voi tutustua Kukkosensaaren helppoja luontopolkuja (1 ja 2 km) seuraillen. Kasvillisuus on runsasta ja monipuolista. Kivikkorannalta maisemat avautuvat Pyhäselälle ja metsäisiin ja järvilintujen pesimäpaikkoinaan suosimiin Sortavalansaariin, joita Joensuun seudun luonnonystävät on esittänyt luonnonsuojelualueeksi. Sortavalansaarilla sijaitsee harvinaisen punalatvan (Eupatorium cannabinum) pohjoisin esiintymisalue. Noin 50 ha suuruisella virkistysalueella on useita nuotiopaikkoja, varaustupa sekä muistoina historian havinasta muinaisen ortodoksierämaaluostarin muistomerkki, kalmisto, kalliohakkaus ja mahtava, suojeltu lehmus.

Kalmonniemen Kalmon Katiskan vuokramaja
 
Kuhasalossa laiduntaa ”puheliaita” ahvenanmaanlampaita :0)

.

There’s variable nature in Kuhasalo

Near Joensuu there are easy and short trails (1 and 2 km), across the 50 ha recreation area, in Kuhasalo, which used to be an island, Kukkosensaari. Enjoy nice, rocky views on Pyhäselkä, study the diverse vegetation, check out the monument of an old log monastery, the protected Tilia-tree next to it, find an ancient cliff carving, bake sausage on campfire place (with own wood needed though) or hire a hut for a day visit. Southwards the group of smaller, wooded islands, Sortavalansaaret, is liked by nesting lake birds and a plant species rare for this north, hemp-agrinomy (Eupatrorium cannabinum). This area is one of the hundred places in Finland chosen to be environmentally important (Suomen sata helmeä), Joensuun luonnonystävät has proposed Sortavalansaaret to become a protected area.

At the entrance you might meet these social and talkative Aland sheep!

Repokallio (Hukanhauta)

Hukanhaudalta löytyy suosittu Repokallion, matalan vaaran, virkistysaluelue, ja sieltä 2,8 km pitkä luontopolku ja 1,6 ja 4,2 km pitkät kuntoradat sekä talvisin hiihtolatu. Luontopolun opastaulut esittelevät luontoon, kasveihin, maaperään, puulajeihin ja metsänmittaukseen liittyviä asioita.

Varaslampi (Niinivaara)

Niinivaaralla sijaitsevalla Varaslammella pesii laulujoutsenia ja majavia. Rannat ovat pääasiallisesti soistunutta luhtaa. Polkuja lähtee Sortavalankadulta VR:n varikon takaa sekä kevyen liikenteen väylältä Kettuvaaran puolelta.

Pyrstötiainen Varaslammella. Kuvaaja: Eveliina Korkiatupa (2016)

Utran saaret (Utra)

Utran saaret ovat joukko saaria Pielisjoen Utran koskessa. Utran saarissa sijaitsi 1600-luvun alussa kalastamo ja mylly ja saha 1700-luvulla. 1900-luvun alussa saarilla toimi kaksi sahaa ja lähistöllä rannalla menestyvä Utran lasitehdas. Saarien ja kosken luo kaivettiin useita kanavia. Utran kanava ja historiallinen teollisuusalue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Utrankoski on määritelty historiallisesti arvokkaaksi puistoalueeksi.

Saarien määrä ja koko on vaihdellut aikojen kuluessa muun muassa kanavien ja veteen upotetun puujätteen vuoksi. Nykyään saaria on kuusi, joista kolme kunnostettiin virkistysalueeksi 1990-lopulta lähtien. Hyvin hoidetun ja suositun alueen saariin pääsee puusiltoja pitkin. Koivikossa kulkee helppokulkuisia reittejä, joiden varrella löytyy kolme laavua nuotiopaikkoineen sekä vuokrattava illanviettomaja.

.

Utra islands have a long history with industrial development in Joensuu. There have existed sawmills and channels with and without locks for timber rafting and boating activity, a fishery and a glass factory near by. Nowadays three of the islands, connected with wooden bridges, are a popular and well managed recreational area with easy paths. Here one can find peace, views on lake Pyhäselkä and the city of Joensuu, birch forest, three lean-to structures with wood provided and a hut for rent for events.

Utranharju (Utra, Lehmo)

Utrasta Lehmoon johtava hyvin vaihteleva maasto soveltuu patikoitiin, hiihtoon ja maastopyöräilyyn. Utranharju on luontokohde, joka kuuluu Salpausselkään. Reitillä on mm. laavu näköalapaikalla. Harjua käytetään soranottoon, metsätalouteen ja pohjaveden nostamiseen.

Onkilampi ja Onkilammensuo (Rantakylä, Lehmo)

Rantakylän ja Kontiolahden Lehmon välillä on 4 km pitkä rengasreitti Onkilammen ympäri. Alueella on  2,5 km² laajuinen Onkilammensuo, jossa esiintyy pääasiassa nevan ja rämeen kasvillisuutta. Suo on osittain ojitettu.

Elovaaran ulkoilualue (Pyhäselkä, Hammaslahti)

Elovaaran alue kuuluu toiseen Salpausselän harjuun muodostaen maakunnallisestikin erikoisen rehevien suppien ja harjujen vyöhykkeen. Geologisesti ja maisemallisesti arvokkaalla alueella on runsaasti metsälain ja –asetuksen mukaisia monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, kuten saniais- ja lehtokorpia sekä jyrkänteitä ja niiden alusmetsiä. Lisäksi alueelta löytyy kuiva-kosteita lehtolaikkuja, ruohoisia soita ja soistumia, kulttuurivaikutteisia metsäniittyjä ja vanhoja hakamaita sekä eri-ikäistä sekametsää. Ympäristöä voi tutkia 4 km pituista, opastauluin ja tulipaikoin varusteltua, polkureitistöä pitkin.

Hopealahden metsät (Pyhäselkä, Hopealahti)

Vehkapuron tuntumassa Pyhäselän rannalla on pienikokoinen (19 ha), mutta tärkeä vanhojen metsien suojelualue. Metsässä esiintyy mm. liito-orava, metso ja pikkutikka sekä useita, harvinaisia sieni-, kääpä-, jäkälä- ja sammallajeja. Hopealahden ympäristössä on nykyään muitakin pienikokoisia metsiensuojelualueita.

Kalliojärvi (Pyhäselkä)

Pyhäselän Kalliojärven ympärillä kulkee keskivaikea 4 km pituinen rengaspolku, jonka varrella on rotko ja kalliojyrkänne. Polulla on pitkospuut ja reitiltä löytyy laavu ja nuotiopaikka. Kalliojärvi on rauhallinen paikka nauttia kauniista maisemista.

.

Kalliojärvi round-trip trail (4 km) goes around lake Suuri Kalliojärvi, on the bottom of a ravine. The route has duckboards and lean-to and hills up and down, woodland, bog and steep and rugged lakeside cliffs without safety rails.

Sammalussuo (Eno)

Natura-suojeltu Sammalussuo on suotyypeiltään ja linnustoltaan kohtuullisen monipuolinen, pääosin luonnontilainen keidassuo. Suon keskiosissa ovat vallitsevia suotyyppejä niukkaravinteinen lyhytkorsiräme, tupasvilla- ja isovarpuräme. Suon reuna-alue sekä Sammallammen reunus puroineen ovat pääasiassa korpisoita. Alueella on useita tuoreen ja kuivahkon kankaan metsäsaarekkeita. Suon poikki kulkee useita reittejä.

Herajärven metsä (Tuupovaara)

Noin sadan hehtaarin laajuisella Natura-alueella, on hyvin vaihtelevassa maastossa, rehevä, koivuvaltainen sekametsä, Herajärven ja Saarijärven välisellä kannaksella. Suojelualueen monimuotoisuutta lisäävät korpi- ja rämejuotit, pikkulammet ja puro. Monet kuolleet pysty- ja maapuut sekä yksittäiset järeät haavat tarjoavat erittäin hyvän elinympäristön liito-oraville ja muille uhanalaisille lajeille.

Paimenpojan polku (Tuupovaara)

Paimenpojan vaellusreitin pituus on 37 km ja se kulkee Jänisjoen ja sen monien koskien läheisyydessä. Reitillä on monia nuotiopaikkoja ja laavuja, kota, lintutorni ja Höttösen lintualue, uimaranta, Vekaruksen ulkoilualue, Koskenniskan mylly- ja kievarimuseo sekä varaussavusauna. Matkalla voi nähdä majavan pesiä sekä saukkojen ja liito-oravien elinympäristöjä. Jänisjoen ylittäminen tapahtuu kesäisin käytössä olevalla vetoköysilautalla. Vaellusreitin lähtöpaikka sijaitsee Tuupovaaran kirkonkylän nuorisotalon pihassa ja päätepiste Korpiselkätalolla Hoilolassa.

Vaarapolku (Tuupovaara, Kovero)

Maakunnallisesti arvokkaalla ja upealla vaaramaisema-alueella kulkee 2,7 km pitkä Vaarapolku. Opastaulut esittelevät alueen kulttuurihistoriaa. Kohtaat myös perinnemaisemaa, jota edustaa mm. Ikolan pihapiiri niittyineen ja lammaslaitumineen. Lähtöpaikka on nuorisoseuran talolla. Reitillä on varauskota.

Paikallisluonto

[caption id="attachment_746" align="alignnone" width="1024"] Kuvat Pirkko Päiväläinen[/caption]

Lue lisää

Liperi

Pärnävaaran luonnonsuojelualue

Lue lisää

Ilomantsi

Muinainen, mahtava Koitajoki virtaa läpi vanhojen metsien ja suomaisemien. Koitajoen erämaamaisemat sijoittuvat joen noin 200 kilometrin matkalle. Osa joesta virtaa Venäjän puolella rajan tuntumassa.

Lue lisää

Kontiolahti

Jaaman kierros (Joensuu, Kontiolahti)

Lue lisää

Polvijärvi

Viklinrimpi (Polvijärvi)

Lue lisää