Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Mielipide: Joutsan osayleiskaava

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys on lausunut mielipiteen Joutsan Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta.

Kunnat ovat avainasemassa niin ilmastokriisin hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa kuin luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttämisessä ja luonnon ennallistamisessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on pitkällä tähtäimellä edellytys monien muiden tavoitteiden (ekosysteemipalvelut, kuntalaisten terveys ja viihtyvyys) saavuttamiselle, minkä vuoksi se on huomioitava kuntien kaikissa toiminnoissa.

Lue koko mielipide tästä.