Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Mielipide: Tammirinteen asemakaava

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys on jättänyt mielipiteen koskien Tammirinteen asemakaavan laajennusta ja muutosluonnosta. Yhdistys pitää Tammirinteen kaavan rakentamisen myötä aiheutuvaa arvokkaan luonnonympäristön (kangasräme ja luhtaneva) katoa siksi merkittävänä, että koko kaava tulee saattaa uudelleen tarkasteluun eli peruuttaa nykyisessä muodossaan.

Yhdistyksemme mielipide nojaa kahteen tärkeää seikkaan:

1. Yksityiskohtana uhanalaiseksi luokiteltavan kangasrämeen ja silmälläpidettävän luhtanevan tuhoutuminen rakentamisen seurauksena.

2. Jyväskylän kaupungin sitoutuminen resurssiviisauteen ja luontoarvojen korostaminen kaupunkisuunnittelun tavoiteteksteissä on ristiriidassa todellisen toiminnan kanssa, jossa vuosittaiseksi tavoitteeksi asetetaan noin 70 omakotitalotonttia ja muuta rakentamista luonnon viherpeittoa vähentämään. Myös kaupungin AVOin kaupunkiympäristö -politiikka korostaa yhtenä kaupungin kehittämisen kulmakivenä luontoa ja kestävää rakentamista.

SLL:n Jyväskylän seudun yhdistys on lisäksi huolestunut siitä, että kaupunki suunnittelee rakentamista ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle.

Lue koko mielipide tästä.