Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Tiedote: Vajaat 1000 hehtaaria valtion maiden arvokkaita luonnonmetsiä suojeltava välittömästi hakkuilta Keski-Suomessa

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry vaati kevätkokouksessaan 23.3.2022, että kaikki jäljellä olevat valtion suojelemattomat luonnonmetsät, yhteensä 970 hehtaaria, on asetettava välittömästi hakkuukieltoon. Luonnonmetsätyöryhmän jäsenet, entiset keuruulaiset Risto Sulkava ja Ari Aalto esittelivät kevätkokouksen yhteydessä pidetyssä avoimessa tilaisuudessa metsänkartoitustyönsä tuloksia Keski-Suomessa. Tilaisuudessa valtion luonnonmetsien tilasta ja Metsähallituksen suhtautumisesta suojeluvaateisiin välittyi suorastaan lohduton kuva.

Koneen Säätiön rahoittama Luonnonmetsätyöryhmä (Twitter: Ltyoryhma) on kartoittanut koko Suomesta viimeisiä valtion mailla sijaitsevia suojelemattomia mutta elonkirjon näkökulmasta korvaamattoman arvokkaita luonnonmetsälaikkuja. Keski-Suomesta ryhmä löysi yhteensä 970 hehtaaria (80 kpl kohteita) tällaisia luonnonmetsiä. Näiltä kohteilta on dokumentoitu mm. 502 vaarantuneen ja 340 silmälläpidettävän metsälajin esiintymää. Kohteista 7 % voi tuhoutua hetkenä minä hyvänsä, sillä niillä on voimassa metsänkäyttöilmoitus.

”Metsien luontokatoa ei ole mahdollista pysäyttää, ellei lopeteta luonnonmetsäsirpaleiden hävittämistä edes valtion mailla”, Risto Sulkava sanoo. ”Metsähallitus on ilmoittanut, etteivät METSO I- tai II-kriteerien täyttyminen ole syy olla hakkaamatta metsää valtion mailla, mikä on pöyristyttävää.” Näin ollen valtio maksaa vapaaehtoisille yksityisille metsänomistajille METSO-kriteerien täyttävien metsien asettamisesta suojeluun, mutta omilla maillaan se viittaa kriteereille kintaalla. METSO-luokan I ja II kohteet ovat monimuotoisuudelle merkittävimpiä mm. puuston rakennepiirteisiin perustuen.

Luonnonmetsätyöryhmä julkaisi 30.3. uuden raportin, jossa se esittelee 55 arvokasta suojelematonta luonnonmetsäkohdetta valtion mailta. Raportti on jatko-osa vuonna 2020 ilmestyneelle julkaisulle, ja raporteissa esitellään yhteensä 10 kohdetta Keski-Suomesta. Yksi merkittävimmistä suojelemattomista valtion luonnonmetsäkohteista maakunnassa on Viinakankaan noin 64 hehtaarin mäntymetsäalue Kivijärvellä, jonka suojelusta on käyty keskustelua Metsähallituksen kanssa 1990-luvulta lähtien. Pyhä-Häkin ja Salamajärven kansallispuistojen puolivälissä sijaitseva kohde parantaa kansallispuistojen kytkeytyneisyyttä. 2000-luvulla alueen vanhoja männiköitä on avohakattu surutta vetoomuksista huolimatta.

Yhteystiedot ja haastattelupyynnöt:
Ari Aalto, koordinaattori, Luonnonmetsä-työryhmä, puhelin 045 132 0828
Risto Sulkava, Luonnonmetsä-työryhmä, puhelin 040 545 6472

Lisätietoa:

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kannanotto ”Keski-Suomen metsät – Sukupuuttojen saaristo” (23.3.2022): https://drive.google.com/file/d/1EJGpelb83cJsqRH_EEXkzVt_3F43E7SK/view

Luonnonmetsätyöryhmän esitys (40 min) valtion arvokkaista suojelemattomista luonnonmetsistä Keski-Suomessa (23.3.2022): https://drive.google.com/file/d/1n89cGBfDNxszKoeJyxXv8Welu3tmBtdQ/view

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote Luonnonmetsätyöryhmän uudesta raportista, julkaistu 30.3.2022: https://staging.sll.fi/2022/03/30/uusi-raportti-valtion-mailta-loytyi-suojelematonta-arvometsaa-raaseporista-yllakselle-osa-akuutin-hakkuu-uhan-alla/?fbclid=IwAR1EhZQfoagfpMbDnHenmXRL2wqlHLxBjnlmb4b8tmb_1hbU3JdG5HrMtKw

Luonnonmetsätyöryhmän raportti 2022: https://staging.sll.fi/app/uploads/2022/03/1f4c4435-luonnonmetsa_raportti_2022.pdf

Luonnonmetsätyöryhmän raportti 2020: https://www.greenpeace.org/static/planet4-finland-stateless/7a393b43-metsa%CC%88kartoitusraportti2020.pdf?_ga=2.38889249.322518589.1647941928-GA1.1.GA1.1.GA1.1.GA1.1.GA1.1.404922809.1569590065