Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylässä on ideoitu Päijännekaupunki-hanke, joka merkitsisi asuntojen kaavoittamista jopa 7000 kaupunkilaiselle neljään pohjoisen Päijänteen saareen. Vesialueet ja saaret lävistettäisiin viidellä sillalla ja tiellä.

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä hanke on uhka alueen luontoarvoille ja virkistyskäytölle. Se lyö korville kestävän kehityksen suunnitelmia Jyväskylän seudun kansallisen kaupunkipuiston ja Päijänteen biosfäärialueen perustamisesta.

Ensimmäinen silta lähtisi Kuokkalan Salmirannasta, jolloin vaarassa on Jyväskylän seudun arvokkain lintujen pesimäalue Hämeenlahti. Hämeenlahdella pesii muun muassa kaulushaikara.

Ensimmäinen silta johtaisi Lehtissaareen, jonka pohjoisosa on linnustollisesti arvokasta ja eteläosa kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvila-aluetta. Kolmas silta johtaisi Kalasaaresta Vuoritsaloon ja neljäs Siikasaareen. Saarissa on retkeilyalueita ja luonnonsuojelualueita.

Luonnonmaiseman rikkovat sillat ja saarien läpi kulkeva tie asutuksineen toisivat alueelle liikennettä, melua, ilmansaasteita ja veisivät luonnonrauhan. Pohjoinen Päijänne ei enää olisi rauhallinen vapaa-ajan keidas veneilijöille, kalastajille, retkeilijöille ja muille liikkujille.

Pitkälle suunnitellun Jyväskylän seudun kansallisen kaupunkipuiston tulisi muun muassa vaalia viheralueita ja kulttuuriympäristöjä sekä estää niiden pirstoutuminen. Samoja tavoitteita on myös Päijänteen biosfäärialue –hankkeella. Näillä kestävän kehityksen mallialueilla pyritään yhdistämään elinympäristön monimuotoisuuden suojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Päijännekaupunki-suunnitelma heikentää väistämättä näitä tavoitteita.

Rakennussuunnitelma heikentäisi myös luonto- ja kulttuurimatkailun edellytyksiä. Päijänteen matkailullisiksi vahvuuksiksi on mainittu puhdas vesi, erämainen luonne, hieno luonto ja maisemat sekä kulttuuriarvot. Niitä mekin haluamme puolustaa.

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n hallitus