Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut
Asia: Mielipide Kauramäki-Eteläportti -osayleiskaavaan

Kaavaluonnoksesta yleisesti:

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys näkee uuden, eteläisen kauppakeskittymän tarpeettomana. Kaupungin eteläpuolella sijaitsee Keljonkeskuksen marketalue, jossa on vahva päivittäiskaupan keskus. Näemme, että tämä keskus sitä mahdollisesti kehittämällä riittää tyydyttämään kaupungin eteläpuoliset kaupalliset tarpeet. Eteläportin kauppakeskittymää suunnitellaan seudullisena hankkeena, jolla on vaikutuksia olemassa olevien kauppojen myyntiin, vaikka kaavaluonnoksen selostusosassa toisin väitetään.

Jyväskylän kaupungin alueella ollaan mm. Seppälässä suunnittelemassa merkittävää päivittäistavarakaupan laajentamista. Erikoiskaupan tarjonta tulee laajenemaan paitsi tässä hankkeessa, myös kaupungin keskustassa suunnitteilla olevissa kauppakeskusten laajennuksissa. Mielestämme kaupparakentamisen suunnitelmat ovat ylimitoitettuja ja nykyisessä taloudellisessa tilanteessa epärealistisia. Jatkuvan taloudellisen kasvun periaate ei voi olla kestävä millään mittarilla.

Kauramäen-Eteläportin kaavaluonnosta ei voi pitää yhdyskunta- ja kaupunkirakennetta tiivistävänä. Vaikka Eteläportin alue sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn 9-tien varteen, perustuu alueelle suunnitellun kaupan luonne yksityisautoiluun. Joukkoliikenne on nostettu luonnoksessa tärkeään rooliin ja sillä perustellaan sekä asuin- että liikerakentamista. Suunniteltu kauppakeskus sijaitsisi kuitenkin asutuksen reunalla eikä selkeästi sen sisällä, emmekä näe realistisena, että joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen käyttö olisi merkittävää. Kun joukkoliikenteen kulkutapaosuus on tutkimusten mukaan (vuonna 2009) neljän prosentin luokkaa, tulee tässä tapahtua perustavaa laatua olevia parannuksia, ennen kuin liikennemuodon varaan voidaan tällaista rakentamista perustaa. Ekologisesti sekä sosiaalisesti kestävämpää olisi tarjota asukkaille mahdollisuus asioida todellisesti lähellä sijaitsevissa, pienemmissä päivittäistavarakaupoissa.

Kauramäen asuinalueesta:

Yhdistyksemme mielestä monipuolista ja arvokasta metsä- ja virkistysaluetta ei tulisi rakentaa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Uusien asuinalueiden perustamisen sijaan tulisi erittäin tarkoin miettiä täydennysrakentamista ja kaupunkirakenteen todellista tiivistämistä ja tehostamista. Emme suinkaan ole sitä mieltä, että tämä olisi helppoa ja yksinkertaista, mutta tämän tulisi olla tavoite. Keskusteluun voitaisiin ottaa esimerkiksi mahdollisuus neuvotella Ratahallintokeskuksen kanssa VR:n tavaraliikenteen siirtämisestä pois kaupungin keskustasta.

Huomioon otettava seikka on myös se, että suurten ikäluokkien ikääntyessä omakotitaloja tulee vapautumaan kaupungin reuna-alueilta. Onko myöskään varmaa, että omakotiasumisen suosio tulee jatkumaan nykyisen laisena?

Keski-Suomen maakuntakaavan mukaan pääosa Kauramäen alueesta on nk. valkoista aluetta. Kaavaluonnoksessa alue tulkitaan taajamarakenteen laajentumisen alueeksi. Kyseenalaistamme tämän tulkinnan. Maakuntakaavakartassa alueelle ei ole merkitty taajamarakenteen laajenemissuuntaa osoittavaa nuolta, kuten on esim. Valkeamäen suuntaan.

Jyväskylässä 10.9.2012
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,
Heikki Susiluoma, puheenjohtaja
Silja Parri, varapuheenjohtaja