Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta

Muistutus Väinölänrannan kaavaehdotuksesta

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys tekee muistutuksen Väinölänrannan kaavaehdotuksen omarantaisista rivitalotonteista. Mielestämme rannat tulee pitää avoimina mahdollisimman monille kaupungin asukkaille. Luonnossa oleskelu on jokamiehenoikeuksien ansiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ainutlaatuinen oikeus. Se lisää kansalaisten luontotietämystä ja mahdollisuuksia nauttia lähiluonnosta.

Väinölänrannan kaavassa iso osa rannasta on suljettu vain muutamien asukkaiden käyttöön omarantaisella rivitalorakentamisella. Ehdotamme, että kaavaa muutetaan niin, että koko Väinölänranta on kaikkien käytettävissä.

Omarantaisten asuinpaikkojen myymistä on perusteltu Jyväskylän vetovoimaisuuden kasvattamisella.  Yhdistyksemme näkemyksen mukaan luonnosta ja rannoista nauttimisen pitäisi olla kaikkien kaupunkilaisten ulottuvilla. Kun laajat alueet Päijänteen rannoista on loma-asutuksen vuoksi suljettu jokamieheltä, on Jyväskylän kaupungilla erityinen tehtävä turvata rannalle pääsy aina kun se vain on mahdollista. Jyväskylän näyttäytyisi näin vetovoimaisena kaupunkina suuremmalle joukolle ihmisiä kuin vain muutamalle rivitaloasukkaalle.

 

Jyväskylässä 21.7.2015

Heikki Susiluoma, puheenjohtaja
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry