Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Jyväskylän kaupungille

Aloite Jyväskylän kaupungille toimenpiteistä Jyväskylän rallin aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

ASIA:

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 17.11.2008 äänestystuloksella 63-12, että Jyväskylän kaupunki jatkaa Jyväskylän MM-rallin rahallista tukemista
(ks. pöytäkirja http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2008/17111800.0/frmtxt37.htm). Rahallisen tukemisen vastustajat perustelivat kantaansa rallin ilmastonmuutosongelmaa vähättelevällä imagolla ja vaikutuksella. Käsittelemättä jäi mahdollisuus, että Jyväskylän kaupungin rallituen ehdoksi määritellään ilmastonmuutosvaikutuksia vähentävät toimenpiteet. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin kuitenkin yksimielisesti Anna Autereen esittämä ponsi ”Jyväskylän kaupunki edellyttää alueella järjestettäviltä tapahtumilta ympäristövastuullista toimintaa eli ympäristöhaittojen minimointia”.

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n (JYSLY) hallitus esittää aloitteenaan, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Jyväskylän rallin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi alkaen vuoden 2009 rallista ja velvoittaa vuoden 2010 budjetin käsittelyn yhteydessä rallijärjestäjän ryhtyvän toimenpiteisiin alkaen vuoden 2010 rallista ehtona kaupungin rahoitukselle.

ALOITTEEN TAUSTA:

Aloite sisältää ehdotuksia biopolttoaineiden käyttöönotosta Jyväskylän rallissa. Esimerkiksi Ruotsissa ralleissa käytetään 85 % etanolia ja Itävallassa 100 % biokaasua. USA:ssa rata-autoissa käytetään yleisesti 100 % etanolia tai 100 % metanolia (metanoli on yleensä fossiilista, mutta sitä voidaan haluttaessa valmistaa esimerkiksi biokaasusta tai puusta). Kansainvälinen autourheilun kattojärjestö FIA otti vuonna 2008 Formula 1:ten MM-sarjassa käyttöön polttoainevaatimukset, joiden mukaan vähintään 5,75 % formuloiden käyttämän polttoaineen energiasisällöstä on oltava biopolttoainetta, ja vieläpä siten, että se ei saa olla peräisin ruokakäyttöön sopivista resursseista. FIA siis edellyttää EU:n vuoden 2010 liikennebiopolttoainetavoitetta vahvennettuna jo tänä vuonna ja FIA:ssa käsittelyssä olevan ehdotuksen mukaan tarkoituksena on vuonna 2011 nostaa biopolttoaineosuus 10 %:iin eli EU:n vuoden 2020 tavoitteeseen. FIA:n vakiorata-autojen MM-sarjassa siirrytään vuonna 2009 jo 100 %:een biopolttoaineiden käyttöön ja siinäkin tapauksessa lisävaatimuksella, että ruokaresursseja ei käytetä. FIA:ssa on keskusteltu biopolttoainevelvoitteen käyttöönotosta myös rallin MM-sarjassa, mutta päätöksiä ei ole tehty.

Suomen MM-rallin järjestäjä AKK Sports Oy (tai sen omistaja AKK-Motorsport ry, jäljempänä AKK) voisi esittää FIA:lle biopolttoaineiden käyttöönoton aloittamista Jyväskylän MM-rallista, josta se sitten leviäisi kaikkiin MM-ralleihin. Riippumatta FIA:sta AKK voisi myös ottaa biopolttoaineet käyttöön Jyväskylän rallissa niissä luokissa, joissa ei ajeta MM-sarjaa, vaan kotimaisia sarjoja. Ja AKK voisi milloin tahansa omalla päätöksellään ottaa biopolttoaineet käyttöön SM-sarjan ralleissa. Teknisiä ongelmia tästä ei aiheudu vaan päinvastoin johtuen useimpien biopolttoaineiden bensiiniä paremmasta moottoriteknisestä laadusta ralliautojen moottoreita voidaan kehittää paljon yli sen tason, johon ne huonolaatuisen bensiinin johdosta ovat pakotettuja jäämään. Bensiini on korkeintaan 102-oktaanista, mutta ralleissa useimmat autot käyttävät ferraribensiininä mainostettua 99-oktaanista, joka on parasta tavallisille autoilijoille myytävää bensiiniä. Se on kuitenkin huonolaatuista moottoripolttoainetta verrattuna moniin biopolttoaineisiin, joista esimerkiksi metanolin oktaaniluku on 107, etanolin 108 ja biokaasun 140. Lisäksi ralliautot ovat moottoriteknisesti lähellä vakiorata-autoja, joiden MM-sarjassa siis siirrytään jo ensi vuonna 100 %:sti biopolttoaineiden käyttöön. Rallitalleille biopolttoaineiden käyttöönotto olisi ilmastonmuutoksen huomioonottamisen takia imagollisesti merkittävää ja mahdollistaisi suuren hyppäyspotentiaalin moottorin kehitystyössä koskien sekä tehoa, energiatehokkuutta että kaasumaisten päästöjen ja melun vähentämistä. Suuren yleisön silmissä biopolttoaineiden käyttö ralliautoissa edistäisi niiden käyttöönottoa henkilöautoissa ja rallitallien moottorinkehitystyö auttaisi biopolttoaineiden korkealaatuisuuden hyödyntävien energiatehokkaiden moottoreiden käyttöönottoa henkilöautoissa.  AKK:n ja FIA:n ei kuitenkaan tule menetellä kuten FIA on tehnyt vakiorata-autojen MM-sarjassa vaatimalla, että kaikki autot käyttävät samaa biopolttoainetta. Sen sijaan tulee rohkaista teknologista diversiteettiä hyödyntämällä useita biopolttoainelajeja. Luonnollisestikaan ei voi olla riittävää käyttää vain bensiinin biokomponentin lakisääteistä (myyntiosuusvelvoitelaki 446/2007) minimiä, jonka mukaan liikennepolttoaineen myyjien kunakin vuonna myyntiin tarjoaman kaiken polttoaineen energiasisällöstä on biopolttoaineita oltava 4 % vuonna 2009 ja 5,75 % vuonna 2010 (mutta kaikessa polttoaineessa ei ole pakko toteuttaa kyseisiä minimejä). Koska Jyväskylän seudulla (Laukaassa) on jo nyt kaupallisesti myynnissä 100 % biokaasua, sen käyttöönotto rallissa on erityisen suotavaa. FIA:n nykyisten rallin MM-sarjan sääntöjen mukaan rallipolttoaineen on täytettävä kansainväliset bensiinin standardit sekä kansallisen lainsäädännön vaatimukset, joihin myyntiosuusvelvoitelaki kuuluu.

Aloite sisältää myös ehdotuksen kasvihuonekaasupäästöjen kompensoinnista. Esimerkiksi FIA kompensoi F1-tallien aiheuttamat hiilidioksidipäästöt metsänistutuksin Meksikossa. Samoin voitaisiin toimia Jyväskylän rallissa, mutta ulottaen mahdollisuudet myös uusiutuvan energiantuotantokapasiteetin lisäyksiin, koska myös ne ovat kansainvälisten hiilidioksidikompensaatiopalveluita välittävien yritysten ohjelmassa.

Aloite sisältää lisäksi ehdotuksia koskien rallia seuraavan yleisön kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat hyvin paljon suuremmat kuin rallitallien aiheuttamat. Näihin voidaan vaikuttaa erityisesti helpottamalla pääsyä pikataipaleille julkisen liikenteen avulla, erityisesti busseilla, ja vaikeuttamalla pikataipaleille pääsyä yksityisautoilla. Esimerkiksi yksityisautojen parkkialueet pikataipaleilla voitaisiin sijoittaa useamman kilometrin kävelymatkan päähän ilman kuljetuspalveluja parkkialueelta pikataipaleille ja toisaalta Jyväskylän keskustasta lähtevällä julkisella liikenteellä olisi pääsy suoraan pikataipaleelle. Näin tulee menetellä erityisesti Killerin yleisöerikoiskokeiden tapauksessa. Tälläisten toimenpiteiden seurauksena vähennetään päästöjä paitsi katsojien pikataivalkierroksilla myös kauempaa tulevien matkapäästöjä, kun katsojat siirtyvät junaliikenteen ja muun julkisen liikenteen käyttäjiksi. Lisäksi pikataivalpalvelua tarjoavien bussien, minibussien ja taksien tulisi käyttää 100 % biopolttoaineita. Helikopteriliikennettä tulisi rajoittaa mahdollisimman pieneksi ja käyttää niissäkin biopolttoaineita. Biopolttoainekäyttöisille yksityisautoille tulisi järjestää parkkipaikat lähelle pikataipaleita.

ALOITTEEN EHDOTUKSET:

Edellä olevien tietojen valossa ehdotamme Jyväskylän kaupungille seuraavia toimenpiteitä:

1)      Lisätään vuoden 2009 rallissa julkisen liikenteen palvelua Killerin erikoiskokeille ja järjestetään yleisön henkilöautojen pysäköintipaikat vähintään 1 km kävelymatkan päähän.

2)      Laajennetaan kohdassa 1 esitettyä käytäntöä vuoden 2010 rallista alkaen kaikille pikataipaleille. Lisäksi edellytetään, että pikataipaleita palvelevan julkisen liikenteen (bussit, minibussit ja taksit) on käytettävä vähintään 85 % biopolttoaineita ja vähintään 85 % biopolttoaineita käyttäville ralliyleisön autoille järjestetään parkkipaikat pikataipaleiden välittömään läheisyyteen. Jotta järjestysmiesten ei tarvitse tuntea biopolttoaineiden käytön mahdollistavia automalleja kaupunki myöntää pyynnöstä autoja varten tuulilasiin kiinnitettävän kortin, joka samalla takaa ilmaisen pysäköinnin kaupungin keskustassa ympäri vuoden.

3)      Rajoitetaan helikopteriliikennettä vuoden 2009 rallista alkaen.

4)      Tehdään suunnitelma sekä vuodelle 2009 että tuleville vuosille muista toimenpiteistä ralliyleisön hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

5)      Tehdään suunnitelma liikenteen biopolttoaineiden tarjonnan lisäämiseksi Jyväskylässä sekä ralliautojen, ralliyleisöä palvelevan julkisen liikenteen että ralliyleisön omien autojen tarpeisiin. Suunnitelmassa painotetaan Jyväskylän kaupungin kontrolloimien resurssien (erilliskerätty biojäte, jäteveden puhdistamo, kaatopaikkakaasu) käyttöönottoa liikenteen biopolttoaineiden tuottamiseen, jolloin saadaan synergiaetuja jätehuollon, kaupunki-ilman laadun ja kaupungin talouden paranemisen kautta.

Ehdotamme lisäksi kaupungin vuoden 2010 budjetin käsittelyn yhteydessä seuraavia toimenpiteitä edellytettäviksi Jyväskylän rallin järjestäjälle AKK Sports Oy:lle ja sen omistajalle AKK-Motorsport ry:lle (jäljempänä AKK) Jyväskylän kaupungin rahoituksen ehtoina:

1)      Vuoden 2010 rallissa tulee tarjota rallitallien käytettäväksi bensiiniä, jossa on vähintään 5,75 % biopolttoaineita energiaosuudella mitattuna (myyntiosuusvelvoitelain 446/2007 minimi) ja siten, että biopolttoaine on kotimaista alkuperää ja se ei ole peräisin ruoaksi sopivasta resurssista (bensiinin sekoitettavissa olevaa jäteperäistä biopolttoainetta valmistetaan Suomessa teollisessa mittakaavassa, joten saatavuusongelmaa ei ole). Tämä vastaa FIA:n F1-sarjassa vuonna 2008 voimaan tullutta polttoaineen laatumääritelmää.

2)      AKK esittää Jyväskylän kaupungille suunnitelman marraskuun 2010 alkuun mennessä korkeampien biopolttoaineosuuksien käyttöönotosta rallikalustossa tulevissa Jyväskylän ralleissa (mukaan lukien 100 % biopolttoaineiden) toisaalta MM-luokissa (jolloin on neuvoteltava FIA:n kanssa) ja toisaalta muissa luokissa (joiden säännöt ovat AKK:n päätettävissä). Ruotsin ja Itävallan nykyiset kansallisten rallien polttoainevaatimukset, joilla mahdollistetaan 100 % biokaasun ja vähintään 85 % etanolin käyttö, toimivat suunnitelman perustoina.

3)      Vuoden 2010 rallissa rallitallien tuottamat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan joko metsänistutuksin tai uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin hankinnoilla hiilidioksidikompensaatioita välittävien kansainvälisten yhtiöiden avulla.

4)      AKK esittää suunnitelman marraskuun 2010 alkuun mennessä ralliyleisön hiilidioksidipäästöjä vähentävistä toimenpiteistä.

Jyväskylässä 10.12.2008 Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n puolesta

Marja Kupari, puheenjohtaja
Irma Heiskanen, sihteeri
Ari Lampinen, hallituksen jäsen, yhteyshenkilö

Yhteystiedot:

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry, Yliopistonkatu 30 C, 40100 Jyväskylä
www: http://staging.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla