Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Palokan taajamametsien hakkuut on lopetettava välittömästi

Palokan taajamametsissä on viime aikoina tehty rumaa jälkeä. Metsäkone on raivannut puustoa lähimetsissä, tien varsilla ja rannoilla. Monelta pihalta avautuu nyt runneltu maisema, vaikka kaupungin omienkin ohjeiden mukaan ”lähimetsien hoidossa painopiste on erityisesti metsien viihtyisyys-, maisema- ja suoja-arvoissa. Taloudellisia tuottovaatimuksia ei lähimetsien hoidolle aseteta” . Lasten metsäiset leikkipaikat ovat muuttuneet hakkuuaukoksi tai kolhituiksi harvennukseksi. Puron varret ja lähteiset maat ovat renkaiden murjomat.

Asukkaat ovat kyllä saaneet vaikuttaa hakkuisiin. Palokan asukkaille, joita metsätyöt koskevat, on jaettu 8.8.2016 päivätty tiedote, jossa lukee seuraavasti: ”Kaupungin metsäpalvelut toteuttaa lähimetsässänne puuston hakkuita ja pienpuuston raivausta karttaan merkityllä alueella. Alueelta poistetaan myös tontteja varjostavia ja huonokuntoisia puita. Hoitotöiden tarkoituksena on antaa kasvutilaa jäljelle jääville puille ja turvata metsien elinvoimaisuus sekä viihtyisyys.”

Palokassa on kuitenkin menty nyt liiallisuuksiin. Monessa paikassa metsää ei käytännössä enää ole. Asuinalueiden väli- ja lähimetsissä on kaadettu paljon hyväkuntoisiakin puita, kaiken lajista ja niin nuorta kuin vanhaa. Hakkuiden myötä linnut eivät enää laula lähimetsissä. Mustikanvarvikot heinittyvät avoimiksi kastikkaa kasvaviksi viidoiksi, jotka varmasti vaikeuttavat heinäallergikkojen elämää tulevina vuosina.  Kiusalliset punkitkin heinikoissa lisääntyvät.

Vähät puut, jotka aukoille on jätetty, ovat turvattomia ja vaarassa kaatua seuraavan myrskyn saapuessa ja roudan sulaessa. Asukkailta on viety metsämaisemat ja maisemalliset isot kauniit puut. Virkistävät lenkkimaastot ovat muuttuneet nyt paikoin masentaviksi risukynnöksiksi.

Jyväskyläläiset ansaitsevat parempaa ja varovaisempaa huolenpitoa lähimetsistään. Haluamme eliölajiston ja maiseman huomioivaa metsänhoitoa sekä arvostusta lähimetsille, jotka antavat asukkaille suojan rauhoittua arjen kiireiltä.

Jyväskylä haluaa olla edelläkävijä metsiensä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävässä hoidossa. Nyt laadittavan uuden metsäohjelman yhtenä tavoitteena on luoda ohjeet siihen, kuinka virkistysmetsissäkin toimitaan niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen. On ristiriitaista, että tällaisia ylilyöntejä lähimetsissä tapahtuu samaan aikaan, kun kaupunki kehittää hyviä metsänhoitotavoitteita tulevaisuuteen.

11.4.2017

Heikki Susiluoma, puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys

Palokan asukkaiden puolesta:

FT, biologi Ari Jäntti
FT, biologi Silja Parri