Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Vastine Kuopion hallinto-oikeudelle Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan toimittamiin li­sä­sel­vi­tyk­siin Pyhäjärven ran­tao­say­leis­kaa­va asiassa

Asia: Vastine Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan toimittamiin lisäselvityksiin Pyhäjärven rantaosayleiskaava asiassa.

Neuvottelumuistioista ilmenee kuinka jääräpäisesti kaavoittaja pitää kiinni alun perin liian suuresta mitoituksesta perustellusta kritiikistä huolimatta. Kaavoittaja vetoaa joko Puruveden kaavoituksen mitoitukseen tai valtuustojen tekemiin päätöksiin. Yhtä jääräpäisesti kaavoittaja ja kunnat kieltäytyvät esittämästä laskelmaa Pyhäjärven kokonaisrakennuspaikkojen määrästä, jossa ilmenisi myös ranta-asemakaavojen rakennuspaikat ja rantaviivat. Lisäselvityksessä (19.9.2011) maankäyttöpäällikkö Pirkka  Aula perustelee tätä maanomistajien tasapuolisella kohtelulla. Kaikkien kuntalaisten tasapuolista kohtelua ei ole se, että em. laskelmien pimittämisellä vaikeutetaan vesistökohtaisen kokonaismitoituksen arviointia ja maakuntakaavan suunnittelumääräyksen toteutumista.

Puruveden ja Pyhäjärven mitoitusta ei voi verrata toisiinsa. Molemmat järvet tosin ovat Naturassa pohjaruusukekasvillisuuden perusteella. Mutta verrattuna Puruveteen Pyhäjärvi on pienempi, matalampi ja pitkäviipymäinen järvi, joka on pienemmän vesimääränsä takia erityisen herkkä kuormitukselle. Lisäksi varsinkin Kesälahden puolella Pyhäjärvessä on runsaasti matalia lahtia ja muita järven osia. Kuluneen kesän lopun leväkukinta osoittaa hyvin Puruvedenkin herkkyyden ravinnekuormitukselle. Elokuun lopulla Puruveden eteläisten matalien lahtien sinilevien massaesiintyminen samensi veden ja näkösyvyys oli enää muutama kymmenen senttiä. Levämassan yhteyttäminen kulutti vedestä nopeasti hiilidioksidin, jonka seurauksena veden pH kohosi Ristilahdella lähelle 10.

Vastineen antajat haluavat erityisesti korostaa sitä, että tämän kaavan mitoitusperusteissa ja lopullisessa rantarakentamisen määrässä ei ole huomioitu järven ja lampialueiden luonnon sietokykyä. Kaavoittajat eivät ole esittäneet missään kaavoituksen vaiheessa kestäviä perusteita esitetylle rakentamisen määrälle.

Kiteellä 14.10.2011

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry