Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tohmajärven kunnalle Kannusjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Nähtävillä olevan kaavaehdotuksen mitoitus on aivan liian suuri. Keskimääräinen mitoitus 3,2 rakennuspaikkaa muunnetulle rantaviivakilometrille on suuri, koska kaava-alue koostuu suurimmaksi osaksi pienistä lammista. Karttatarkastelun perusteella mitoitus johtaa kohtuuttoman tiheään rakentamiseen. Vastineessaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausuntoon kaavoittaja pitää mitoitusta ”erittäin maltillisena”. Kannusjärvelle, käytännössä rakentamattomalle reilun neliökilometrin suuruiselle pienvesistölle, esitetään 15 rakennuspaikkaa Tohmajärven ja 2 rakennuspaikkaa Joensuun puolelle.  Rakentamistiheys on jotain ihan muuta kuin erittäin maltillinen. Sinänsä pidämme hyvänä, että pieniltä lammilta siirretään rakennusoikeutta suuremmille järville. Rakennuspaikkojen siirto ei silti saa johtaa kohtuuttoman tiheään rakentamiseen suuremmalla järvellä.

Kannusjärven ja koko kaava-alueen rakennustiheyttä tarkasteltaessa on otettava huomioon myös saman maanomistajan ranta-asemakaavahanke Joensuun puolella (Rauanjärven ja ympäristön vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos). Kannusjärven pohjoispuolelle pienelle Kokonselälle esitetään 10 rakennuspaikkaa.  Mielestämme Tohmajärven ja Joensuun ranta-asemakaavoja ja niiden vaikutuksia tulisi käsitellä yhdessä eikä erillisinä hankkeina. Jonkinasteinen yleiskaavallinen tarkastelu olisi paikallaan.

Kiteellä 17.1.2014

Keski-Karjalan Luonto ry