Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Rääkkylän kunnalle Oriveden ran­tao­say­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Mitoitusperiaatteet

Käsillä olevassa kaavaehdotuksessa on otettu käyttöön mitoitusvyöhykkeet. Pienintä mitoitusta (3,5 rakennuspaikkaa muunnettua rantakilometriä kohti) käytetään alle 10 km etäisyydellä saimaannorpan poikaspesistä olevilla tiettömillä saarilla selkävesillä tai niiden tuntumassa. Rajausta vain tiettömiin saariin ei ole perusteltu millään tavoin. Pientä mitoitusta tulee soveltaa kaikilla tärkeillä norppa-alueilla ja muilla merkittävillä luonto-, maisema- tai muita ympäristöarvoja sisältävillä alueilla. Ei ole mitään perustetta käyttää korkeampaa rakennustiheyttä näillä alueilla vain jos ne sijaitsevat mannerrannoilla tai tiettömissä saarissa. Vaadimme, että pienintä rakennustiheyttä käytetään sijainnista riippumatta kaikilla alueilla, joilla on erityisiä luonto- ja maisema-arvojasekä kaikilla saimaannorpan pesimäalueilla.

Virkistysalueet

Virkistys alueita (VR) on merkitty kaavaan liian vähän. Virkistysalueiden puutetta ei korvaa maininnat laajoista maa- ja metsätalousalueista, joilla voi liikkua jokamiehen oikeudella. Kaiken lisäksi kaavassa esimerkkialueiksi mainitaan Varpasalon kaakkois- ja itäosa sekä Oravisalon luoteisosa, vaikka nämä alueet ovat erittäin merkittäviä saimaannorpalle. Alueelle on osoitettu lukuisia korvattavia rakennuspaikkoja.

Mielestämme SL-v alueet eivät ole perusteltuja, vaikka ne maakuntakaavassa mainitaankin. Virkistysalueiden puutetta ei tule pönkittää saimaannorpan kustannuksella. v-merkintä tulee poistaa ko alueilta ja huomioida vain alueen pääkäyttötarkoitus. Kaavaselostuksessakin todetaan:

”Nämä alueet ovat saimaannorpan pesien kannalta kriittisellä alueella, joten niillä liikkuminen kevään pesintäaikana saattaa aiheuttaa häiriötä pesinnälle.”

Saimaannorpan leviämisen esteeksi ei tule nykytilanteessa keksiä mitään kaavallista kikkailua.

Kaavamääräykset

Kaavamääräyksiin pitää saada MY ja MY-1 merkintöjen osalta jämäkämpi teksti. Määräykset ovat määräyksiä eikä mitään ”pyrkimyksiä”.

Norpan pesäpaikat

Kaavaselostuksen kartat, joissa esitetään saimaannorpan pesäpaikkoja ja niiden ympärille piirrettyjä 2 km vyöhykkeitä, hämmentävät. Esimerkiksi s 26 ja 32 kartoilla pesäpaikat poikkeavat s 18,36 ja 37 kartoista. Erityisen hämmentävää on vaikutusten arviointi kappaleessa esitetty taulukko rakennuspaikkojen sijoittumisesta saimaannorpan pesien lähialueilla. Kaavaluonnoksen selostuksessa (s 37) esitetyt rakennuspaikkojen lukumäärät poikkeavat huomattavasti nyt ehdotuksen selostuksessa (s 36) esitetyistä luvuista. Myös tässä yhteydessä esitetyt kartat poikkeavat toisistaan norppien pesien ympärille piirrettyjen rajausten osalta. Kaavaselostuksesta ei suoraan ilmene mistä nämä huomattavat erot johtuvat.

Kiteellä 28.2.2015

Keski-Karjalan Luonto ry
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry