Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Keski-Karjalan luonto

Keski-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ase­tus­luon­nok­ses­ta verk­ko­ka­las­tuk­sen rajoittamiseksi Saimaalla norppien suojelemiseksi

Nämä verkot on vaihdettu norppaturvalliseen katiskaan. Kuva Hanne Kosonen
Nämä verkot on vaihdettu norppaturvalliseen katiskaan. Kuva Hanne Kosonen

Lausunto maa- ja metätalousministeriölle valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla.

Yhdistyksemme alueella saimaannorppa on viime vuosina runsastunut ja levittäytynyt entisille lisääntymisalueille. Pesintöjä on löytynyt Puruvedeltä, Paasselältä, Orivedeltä ja Pyhäselältä vanhoilta välillä tyhjentyneiltä paikoilta. Jos nuoret yksilöt säilyvät hengissä, norppien levinneisyysalue laajenee ja kanta vahvistuu.

Kannan vahvistumista uhkavat ilmaston lämpiämisen myötä vähälumiset talvet ja nuorten norppien verkkoon hukkumiset. Ilmastonmuutoksen torjunta on pitkäjänteistä työtä, mutta norppien verkkokuolemiin voidaan vaikuttaa nopeasti. Norppakanta on kasvanut suurelta osin verkkokalastuskieltojen ansiosta. Jotta saimaannorpan suotuisan suojelun taso saavutetaan, on norppien määrän moninkertaistuttava nykyisestä Saimaalla.

Alueen rajaus

Asetusluonnoksen liitekartoissa yhdistyksemme alueelle esitetyt verkkorajoitusalueet ovat varsin repaleisia. Lukuisia ranta-alueita, lahtia ja osia laajoista selkävesistä on jätetty rajoitusalueen ulkopuolelle. Mielestämme rajoitusalueen tulee olla yhtenäinen ja ulottua rannasta rantaan. Nykyisten pesimäalueiden reunoille tulee varata huomattavasti nykyistä laajempi suojavyöhyke, koska kuutit liikkuvat nykyistä suojavyöhykettä laajemmalla alueella. Lisäksi norppakannan levittäytymiseen entisille pesimäalueille tulee varautua jo nyt. Näin meillä on toivoa saimaannorpan levittäytymisestä koko Saimaalle, missä se on aiemmin elänyt. Verkkokalastuskieltoalueen hahmottaminen ja kiellon valvontakin on helpompaa yhtenäisillä alueilla.

Kielto myös heinäkuulle

Nykyiset verkkokalastuskiellot ovat vähentäneet tehokkaasti keväistä kuuttien kuolleisuutta. Sen sijaan heinäkuulla, kun verkkokalastuskielto loppuu, kuutteja ja norppia hukkuu verkkoihin. Tämän takia verkkokalastuskieltoa on jatkettava vähintään heinäkuun loppuun asti.

Kielto myös muikkuverkoille

 Muikkuverkot ovat osoittautuneet varsinkin kuuteille vaarallisiksi. Syytä tähän ei varmuudella tiedetä. Tämän takia varovaisuusperiaatteen mukaan myös muikkuverkot on syytä kieltää uudelleen.

Imago

Saimaan norppasaaristoa haetaan Unescon luonnonperintökohteeksi. Savonlinna hakee Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä yhdessä Saimaan alueen kuntien kanssa; puhutaan Saimaa-ilmiöstä. Näissä molemmissa hankkeissa saimaannorppa ja sen hyvinvointi ovat voimakkaasti esillä. Edellä esitettyjen puutteiden takia nyt lausunnolla oleva asetusluonnos ei sovi yhteen näiden Suomen imagolle luonnollisten hankkeiden kanssa.

Tohmajärvellä 26.2.2021
Keski-Karjalan Luonto ry