Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Lausuimme luon­non­suo­je­lu­lain ja ilmastolain luonnoksista

Kuva: Juhani Paavola

Luonnos uudeksi luonnonsuojelulaiksi ja luonnos ilmastolaiksi olivat lausuntokierroksella 6.9.2021 asti. Niin organisaatioilla kuin yksityishenkilöilläkin oli mahdollisuus antaa lausuntonsa lakiluonnoksista. Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi lausui molemmista laeista. Luonnonsuojelulain osalta keskityimme metsiin vaatien myös metsälain avaamista, koska metsät ovat Suomessa keskeinen luontotyyppi uhanalaistumisen kannalta ja koska lajien suojelu ei voi toteutua metsissä ilman, että se sisällytetään vahvemmin myös metsälakiin. Ilmastolakiin ehdotimme lisättäväksi muun muassa hiilinielutavoitteita eri vuosille ja konkreettisia vaatimuksia kunnille ilmastotoimista, esimerkiksi tiekarttoja vähähiilisyyteen ja päästövähennystavoitteita. Kaikki annetut lausunnot ovat nähtävillä lausuntopalvelussa