Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Muistutimme Mahasuon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ympäristöluvan muut­ta­mis­ha­ke­muk­ses­ta

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi jätti AVI:lle muistutuksen Saarijärvellä sijaitsevan Mahasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamishakemuksesta. Neova (ent. Vapo) hakee heikennystä ympäristöluvan ehtoihin, koska ei ole pystynyt pitämään fosfori-, typpi- eikä kiintoainepäästöjä ympäristöluvan vaatimissa rajoissa.

Suurin osa Mahasuon kaivuun valumavesistä ohjautuu Multian kunnan puolelle, reittiä Kukonjoki-Soutujoki-Tarhapäänjärvi. Osa Mahasuon turpeenkaivuun vaikuttamista vesistä on vain luokassa ’tyydyttävä’. Kukonjoki ja Soutujoki on määritelty järvitaimenen lisääntymisalueiksi (2013). Turpeenkaivuun aiheuttama kuormitus on osaltaan vaarantanut erittäin uhanalaisen järvitaimenen elinoloja.

Suomen tavoitteena on saada pintavedet hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027 mennessä, eikä tämä salli heikennyksiä turvetuotantoalueiden ympäristölupiin. Jollei Neova pysty saavuttamaan nykyisiä luparajoja, on turpeenotosta alueella luovuttava.

Keski-Suomessa on jätetty reilun neljän vuoden vuoden aikana jo puolentoistakymmentä muutoshakemusta turpeenkaivuualueiden ympäristölupien löysentämiseksi, koska yhtiöt eivät ole saavuttaneet ympäristölupaehtojen vaatimuksia.

Muistutustekstiin tästä