Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Yhdyskuntien typpikuormitus vesiin kaksinkertaistui vuosien 1990 ja 2007 välillä. Jyväskylän Nenäinniemen typpikuormitus Pohjois-Päijänteeseen on suurin jätevedenpuhdistamoiden laskemasta typpikuormituksesta vesiin. Vuonna 2013 määrä oli jo 813 tonnia, vuonna 2014 taas 785 tonnia. Fosforinpoisto toimii laitoksella jo lähes kiitettävästi, mutta kokonaistypestä saadaan laitoksella poistetuksi vain noin 20 %, kun jätevedenpuhdistamoissa keskimäärin saadaan poistetuksi noin 56 %.  

Arvioon Nenäinniemen puhdistamon laskemasta typpikuormituksesta Päijänteeseen ja mereen (joulukuu 2013).

Suur-Päijänteen vesien sisältämästä typpikuormasta jopa 60-80 prosenttia näyttäisi valuvan Suomenlahteen [kts. Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio, julkaistu maaliskuussa 2013, esim. sivu 10. Linkki tiedostoon (pdf, noin 9 Mt) löytyy SYKEn osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38555, esim. kohdasta SYKEra 5 2013.pdf]. Myös Nenäinniemen puhdistamon typpivalumasta valtaosa näyttää siis valuvan Suomenlahtea rehevöittämään. Typpipäästöt Nenäinniemestä vesistöön ovat keskimäärin noin 4 kg/asukas (2012), helsinginseutulaisten keskimäärin noin 1 kg/asukas.

Tästä vesiensuojelun yleissivullemme