Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Maakuntakaava 2040

Metsien eri-ikäiskasvatus maakuntakaavan keinona säilyttää viheryhteys:

Kymenlaakson maakuntakaava 2040 luonnoksen siniviheryhteystarvemerkinnän suunnitteluratkaisuissa on yhteyden säilyttämisen yhtenä vapaaehtoisista keinoista metsien eri-ikäiskasvatus. Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson esityksestä mukana oleva asia on herättänyt kaavan valmistelun mittaan raivoisaa vastarintaa metsäalan edustajissa. METSO-suojelu on myös yhteyden säilyttämisen keinona, mutta se ei ole herättänyt lainkaan samanlaista vastustusta kuin eri-ikäiskasvatus.

–       laatinut: Riku Rinnekangas 25.10.2018