Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

SUOMEEN ON JULISTETTAVA PESÄRAUHA

Kesähakkuut tuhoavat lintujen pesiä, vaikka pesinnän tahallinen häirintä on suomessa kielletty.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa-kampanjassa julistetaan linnuille pesärauha. Kampanjalla Luonnonsuojeluliitto vaatii, että metsähakkuut tehdään muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi hakkuita pitää rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehdä lintujen tiheästi asuttamissa rehevissä metsissä tai esimerkiksi peltojen ja soiden reunametsissä.

Pesärauhaa-kampanjasivustolla voi allekirjoittaa vetoomuksen, jolla vaaditaan kesähakkuiden rajoittamista silloin, kun linnuilla on vilkkain poikasaika. Lintujen pesinnän tahallinen häiritseminen on Suomessa kielletty luonnonsuojelulaissa. Kiellon taustalla on EU:n lintudirektiivi. Luonnonsuojeluliitto edellyttää ympäristöministeriöltä toimenpiteitä, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia. Vetoomus luovutetaan ympäristöministerille.

Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen huomauttaa, että kesähakkuissa tuhoutuvien pesintöjen määrää on arvioitu viimeksi ennen vuosituhannen vaihdetta.

“Tuolloinkin jäi arvioimatta hakkuiden vaikutus metsätaloustoimien reuna-alueilla ja esimerkiksi harvennushakkuiden aiheuttamat haitat. On korkea aika arvioida asiaa nykyisillä kasvaneilla hakkuumäärillä ja tehdä riittävät muutokset, jotta metsälintujen tilanne paranee.”

Kesähakkuut ovat yleistyneet 1970-luvulta lähtien niin nopeasti, että vuonna 2017 kaikista puutavaralajeista noin neljännes tuli nimenomaan hakkuista, jotka tehtiin juuri lintujen kannalta tärkeimpänä pesimisaikana. Monet linnut ovatkin uhanalaistuneet juuri metsätalouden ja lisääntyneiden hakkuiden takia. Nyt jopa joka viides metsässä elävä lintulaji on uhanalainen. Esimerkiksi tuttu metsälintu hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen.

“Kesällä tehtävät hakkuut eivät ole suurin uhka metsälinnuille, mutta lisäävät jo muutenkin tukalassa tilanteessa olevien metsälajien ahdinkoa. Uhanalaisten metsälintujen, kuten hömötiaisen, tilanne on saatava parantumaan pian. Tämä vaatii niin lahopuun lisäämistä, vanhojen metsien suojelua kuin kesällä tehtävistä hakkuista luopumista ainakin oleellisimmilla pesimisalueilla”, Hannonen toteaa.

Hakkuiden merkittävä vähentäminen lintujen pesintäaikana on mahdollista siten, että hakkuita tehdään muulloin kuin kesällä sekä kehittämällä ja lisäämällä puun varastointia.

Lue lisää ja allekirjoita vetoomus: Pesärauhaa.fi

Lue lisää:

Pesärauhaa-sivusto

Sirpa Pietikäisen kysymys kesähakkuista komissiolle

Komission vastaus