Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Metsiensuojelun saavutukset

Kuvaaja: Pekka Raukko.

Kouvolan Niivermäen METSO-suojelualueen laajennus:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 5.6.2020 päätöksellään perustanut uuden luonnonsuojelualueen Kuusankosken Niivermäkeen. Suojeltu alue on kooltaan 15,2 hehtaaria. Alue täyttää luontoarvoiltaan Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn valintaperusteet ja alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Maanomistaja Kouvolan kaupunki on hyväksynyt luonnonsuojelualueen perustamisen ja siitä maksettavan korvauksen.

Nyt tehdyllä päätöksellä siis vain osa aloitteen alasta suojeltiin. Saadaanko loputkin Niivermäen suojeluun kelpaavasta alueesta vielä rauhoitettua? Tämä on Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson tavoitteena.

Lue lisää Niivermäen luonnonsuojelualueen suojeluhistoriasta.

Kouvolan Inkeroisten Kaihlassuon määräaikainen METSO-suojelu:

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson ansiosta runsaslahopuustoinen metsä säästyi Kouvolan Inkeroisissa yhteisalueen mailla.

Kohde oli menossa päätehakkuuseen hetkellä minä hyvänsä. Leimikkonauhat oli laitettu noin 8 ha alalle kiinteistöä. Alueelta löytyi liito-oravan papanoita viidestä eri kohtaa, joista kaksi esiintymää kolohaapojen alta.

Kun Luonnonsuojeluliitto kävi paikan päällä ja oli yhteydessä Metsäkeskukseen ja ELY-keskukseen, asia eteni pikavauhtia. Tieto oli viranomaisilla perjantaina ja jo seuraavana maanantaina metsä mitattiin ja tiistaina ELY teki suojelutarjouksen.

Yhteisalueen hallitus hyväksyi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tarjouksen. Suojelu toteutetaan peräti 17 hehtaarin alalle, tosin valitettavasti 20-vuoden määräaikaisena ratkaisuna.

–       laatinut: Riku Rinnekangas 25.10.2018