Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Niivermäen luon­non­suo­je­lua­lue laajentui Luon­non­suo­je­lu­liit­to Kymenlaakson aloitteesta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 5.6.2020 päätöksellään perustanut uuden luonnonsuojelualueen Kuusankosken Niivermäkeen. Suojeltu alue on kooltaan 15,2 hehtaaria. Alue täyttää luontoarvoiltaan Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn valintaperusteet ja alueen suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Maanomistaja Kouvolan kaupunki on hyväksynyt luonnonsuojelualueen perustamisen ja siitä maksettavan korvauksen.

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso laati keväällä 2018 suojelualoitteen koskien noin 40 hehtaarin alaa Niivermäellä. Nyt tehdyllä päätöksellä siis vain osa aloitteen alasta suojeltiin. Saadaanko loputkin Niivermäen suojeluun kelpaavasta alueesta vielä rauhoitettua? Tämä on Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson tavoitteena.

Lue lisää Niivermäen luonnonsuojelualueen suojeluhistoriasta.