Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Erikoislehti il­mas­ton­muu­tok­sen vaikutuksesta Kymenlaakson luontoon ilmestyi

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n vuosijulkaisu, Kymenlaakson Luonto, ilmestyi vuodenvaihteessa.

Artikkelit käsittelevät ilmastonmuutoksen vaikutusta maakuntamme luontoon. Maakunnallinen näkökulma globaaliin luontomuutokseen on poikkeuksellinen. Tämä tekee lehdestä erikoislaatuisen.

Lehdessä kuvataan Kymenlaakson ilmastohistoriaa ja ilmaston muutoksen vaikutusta luontoon viimeisen 12 000 vuoden ja erityisesti viimeisen 60 vuoden ajanjaksolla.

Alansa asiantuntijat tuovat kasvi-, nisäkäs-, lintu-, kala- ja perhostilanteessa tapahtuneiden muutosten kautta esille, kuinka ilmasto vaikuttaa eri eliöryhmissä lajien levinneisyyteen. Lehdessä arvioidaan myös ilmaston lämpenemisen vaikutusta lajien elinympäristöjen tilaan tulevaisuudessa. Lisäksi havainnollistetaan, mikä vaikutus ilmastonmuutoksella on Kymenlaakson vesistöihin, vesieliöihin ja veden laatuun.

Lehteä on painettu 1200 kappaletta. 900 kappaletta on postitettu Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin paikallisyhdistysten jäsenille. Julkaisua on myynnissä 5 euron kappalehintaan yhdistyksen toimistolla sekä tapahtumissa, kun koronatilanne sallii tapahtumien järjestämisen. Lehteä voi myös tilata toimistolta postitse.