Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Suojelualoite tehty Kuusankosken alueen kuntametsistä

Sompasen Huuhkajavuoren rinnemetsää. Kuva: Riku Rinnekangas.

Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakso laati kesäkuun lopulla aloitteen Kouvolan kaupungille metsien suojelemisesta Kuusankoskella.

Toiminnanjohtaja Riku Rinnekangasta haastatteli Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson työkokeilija Rosa Kalpio.

Mikä suojelualoitteen tarkoitus on?

Sillä on ainakin kaksi tarkoitusta. Kuusankosken kunnan perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Yksi tapa juhlistaa pyöreitä vuosia on suojella Kuusankosken alueen luontoa. Toinen syy on meneillään oleva luontokato ja ilmastonmuutos. Metsiensuojelu on hyvä keino hillitä seurauksia, mitä noilla maailmanlaajuisilla kriiseillä on luonnolle ja ihmiselle.

Miten suojelualoite laaditaan?

Siinä on eri vaiheita. Ensin katsotaan karttoja ja ilmakuvia. Niiden pohjalta haarukoidaan kiinnostavia kohteita, joissa voi olla suojelunarvoista metsää. Sitten mennään paikan päälle ja etsitään piirteitä, jotka kertovat metsän rakenteesta. Siitä voi päätellä sen monimuotoisuuden asteesta sekä hiilen varastointi- ja -sidontakyvystä. Metsästä otetaan kuvia ja tehdään muistiinpanoja. Sitten keskustellaan, mitkä eteen tulleista kohteista ovat sopivimmat suojeluun. Kun on päätetty, mitkä esitetään suojeltavaksi, laaditaan varsinainen aloite. Siihen kirjoitetaan kuvaukset kohteista, missä esitetään yleiset suojeluperusteet sekä piirretään kartalle suojelurajausehdotukset. Valmis aloitepaketti lähetetään maanomistajalle, tässä tapauksessa Kouvolan kaupungin Tekniselle lautakunnalle.

Miksi esitätte juuri kyseiset kohteet suojeltaviksi?

Läpikäymistämme kohteista esittämämme kahdeksan eri puolilta Kuusankoskea olivat parhaat. Sen ohella että ne ovat luontoarvoiltaan merkittäviä ja pinta-alaltaan kohtalaisen kokoisia, niiden välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Asutuksen läheisyys on helposti este, tai se ainakin vähentää todennäköisyyttä, että kunta päättäisi suojella kohteen. Tässä aloitteessa on myös kyse useammasta kohteesta. Olemme havainneet, että vajaa kymmenen on sopiva määrä yhteisömaanomistajalle, kuten kunnalle ottaa käsittelyyn. Hyviä kohteita löytyi enemmänkin, mutta edellämainituista syistä emme niitä samaan pakettiin laita.