Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kymenlaakson piiri

Kymenlaakso
Navigaatio päälle/pois

Vaasan hallinto-oikeus kumosi luvan Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson ansiosta.

Summansuon luonnontilaisuutta ei oltu selvitetty hakemuksessa, eikä selvittämättömyyttä huomioitu lupapäätöksessä ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla. Lupaviranomaisen tulee myös punnita muutamissa (mm.  Luonnonsuojeluliitto Kymenlaakson) valituksissa esille tuotujen uusien kalastotietojen merkitys, jos uutta lupaa haetaan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa annettiin jo 21.12.2017.

Sijainti:

Summansuo kartta Paikkatietoikkuna