Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Nilsiän yhdistys

Nilsiä
Navigaatio päälle/pois

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti arvokkaat maisema-alueet tunnistettu ja valittu, 2 kohdetta Nilsiässä

Valtioneuvosto on 18.11.2021 tehnyt päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Ne ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena. Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia on nyt jopa 186, mikä on 30 enemmän kuin edellisessä luettelossa.

Joukkoon mahtuu myös kaksi kohdetta Nilsiästä, toinen on Nilsiän mäkikylät (no 82) ja toinen Pisan maisemat (no 83)

”Hienoimpia suomalaisia kulttuurimaisemia koskevat tiedot on saatettu ajan tasalle pitkän työrupeaman tuloksena. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat ylpeyttä herättävä, monipuolinen kokoelma maaseutumaisemia. Jotta alueet säilyttävät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen tulee näitä maisemia hoitaa ja vaalia. Siihen tarvitaan yhteistyötä, joka perustuu elinkeinojen harjoittamisen jatkuvuuteen, alueille ominaisten kulttuuri- ja luonnonarvojen kunnioittamiseen sekä maankäytön taitavaan suunnitteluun”, toteaa ympäristöministeri Krista Miikonen ja jatkaa:

”Aluevalikoimaan sisältyy kohteita myös muiden kuin maatalouteen perustuvien elinkeinojen muovaamista kulttuurimaisemista saaristoista metsäseuduille. Mukana on myös joukko historiallisia maisemanähtävyyksiä.

Tärkein uutuus kokonaisuudessa on saamelaisalueita monipuolisesti edustavat kohteet Ylä-Lapissa. Saamelaisten kulttuurimaisemien kartoitus on hankkeen merkittävin, kansainvälistä tasoa oleva saavutus.

Voit tarkemmin tutustua Nilsiän kahteen kohteeseen ja kaikkiin Pohjois-Savon kohteisiin klikkaamalla tästä.  

Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys antoi oman puoltavan lausuntonsa Nilsiän mäkikylät -kohteen puolesta 28.12.2020.