Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Lemminkäinen lupahakemuksen Riipilän avolouhokseen

Kuvituskuva (Kuvaaja Saara Huhmarniemi)

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Lemminkäinen Infran valituksen Vantaan ympäristölautakunnan kielteisestä lupapäätöksestä. Kiista koski vuodesta 2009 asti julkisuudessa ollutta yritystä avata louhos Vantaan Riipilään Nurmijärven kunnan rajalle. Hallinto-oikeus perustelee päätösrään sillä, että suunniteltu toiminta vastaselityksessä esitetyllä tavalla supistettunakin haittaisi kohtuuttomasti alueen kaavoituksen mukaista käyttötarkoitusta eikä haittaa ei voida poistaa lupamääräyksin. (Vaasan hallinto-oikeuden päätös)

Louhoshanketta vastustaneessa asukastyöryhmässä oli mukana vantaalaisia ja nurmijärveläisiä. Asukastyöryhmä katsoo joutuneensa 10 vuoden pakkotyöhön yleisen edun turvaamiseksi suuryhtiön liiketoimien takia. Lue lisää Vantaan Sanomista.

Nurmijärven Luonto antoi hankkeesta muistutuksen 3.3.2016, Nurmijärven Luonto painotti hankkeen sijainnin ongelmallisuutta, koska hanke rikkoo Nurmijärven ja Vantaan välistä luonnon ydinaluetta ja vaarantaa maakunnallisen ekologisen yhteyden. Yhdistys katsoi että hanke myös huonontaa erityisiä luonnonolosuhteita läheisillä luonnonsuojelualueilla.