Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Paraisten yhdistys

Parainen
Navigaatio päälle/pois

Paraisten luonnonsuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys (jatkossa yhdistys) on kaksikielinen Suomen luonnonsuojeluliiton sekä Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka jäseniä pääsääntöisesti ovat liittojärjestöjen Paraisilla asuvat jäsenet.

Yhdistyksellä on työryhmät talkoo- ja retkitoiminnalle, joiden vastuulla on toiminnan suunnittelu ja sen toteutuksen järjestäminen. Työryhmiin toivotaan mukaan entistä enemmän myös hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä.

Yhdistyksen toiminnassa huomioidaan vuonna 2022 Suomen luonnonsuojeluliiton teemavuosi, joka keskittyy vesiin, vesistöjen tilaan ja vesieliöstön suojeluun. Yhdistys järjestää kaikille avoimia luontoretkiä ja -tapahtumia sekä edistää luonnonsuojelua Paraisten alueella.

Kaikessa toiminnassa tullaan huomioimaan mahdolliset koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset.

 1. Järjestötoiminta

 Yhdistyksen toiminnasta vastaavat yhdessä hallitus sekä puheenjohtaja. Toimintaa ohjaavat syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet, keinot ja suunnitelmat. Yhdistys tekee toiminnassaan yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin, Natur och Miljön ja muiden paikallisyhdistysten kanssa.

 

Yhdistyksen aktiiveja toimii myös muissa luonnonsuojelujärjestöissä tai niiden edustajina erilaisissa luottamustehtävissä:

 

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry                   Asta Laiho, sihteeri
SLL Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri    Jussi Laaksonlaita, hallituksen jäsen

Coalition Clean Baltic                          Jussi Laaksonlaita, hallituksen jäsen (SLL)
Varsinais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä      Jussi Laaksonlaita, edustaja (SLL V-S piiri)

 

 1. Retket

Yhdistys järjestää retkiä, joilla tutustutaan Paraisten sekä sen lähialueen arvokkaisiin ja monipuolisiin luontokohteisiin. Yhdistys pyrkii entistäkin laadukkaampaan retkitoimintaan ja retkien lukumäärä näillä näkymin vähenee hieman edellisistä vuosista.

Vuodelle 2022 suunniteltuja retkiä ovat:

 • Pöllöretki helmi-maaliskuussa (varauksin)
 • Suoretki esimerkiksi Torronsuon kansallispuistoon
 • Nuku yö ulkona -retki
 • Retki johonkin Saaristomeren saarikohteeseen (teemavuosi)
 • Yölaulaja retki kesäkuussa

Retkiin liitetään mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaopastuksia ja yleisöluentoja.

 

 1. Muita luontoaiheisia tilaisuuksia
 • Osallistutaan kirjastojen Luonto lainassa -viikkoon mahdollisuuksien mukaan
 • Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestetään asiantuntijaesityksiä ajankohtaisista ja kiinnostavista luontoaiheista. Esityksien aiheet tarkentuvat myöhemmin.
 • Kesäkuussa järjestettävä Luonnonkukkien päivä huomioidaan (mahdollinen retki)

 

 1. Talkoot

Yhdistys on jo vuosia talkoillut Lenholmenin ja Sandvikenin luonnonsuojelualueilla. Talkoita näissä kohteissa tullaan jatkamaan myös vuonna 2022.

Vuodelle 2022 suunniteltuja talkoita:

 • Lenholmenin luonnonsuojelualueen ruovikon ja rantaniityn niittotalkoot
 • Sandvikenin luonnonsuojelualueen perinnemaiseman hoitotalkoot
 1. Muu toiminta

Yhdistys seuraa kaupungin ja lähiympäristön alueen tapahtumia ja ottaa tarvittaessa kantaa ympäristön ja luonnonsuojelua sekä maankäyttöä koskeviin suunnitelmiin, ajankohtaisiin kaavoihin sekä muihin hankkeisiin. Kannanotoissa ja muussa toiminnassa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin sekä muiden toimijoiden kanssa toiminnan tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhdistys jatkaa Munkvikin luontopolun ylläpitämistä. Yhdistys kartoittaa Paraisten kaupungin omistamia metsiä ja antaa tämän pohjalta metsätaloussuunnitelman toteutusta koskevia suosituksia.

 

 1. Jäsenhankinta ja viestintä

Yhdistys kehittää keinoja etenkin lapsien ja nuorten aktivoimiseksi ja saamiseksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Lisäksi työryhmien toivotaan houkuttelevan uusia aktiiveja mukaan toimintaan.

Yhdistys jakaa tietoa järjestämistään tilaisuuksista sekä ajankohtaisista luontoasioista netti- ja Facebook-sivuillaan, kauppojen ilmoitustauluilla sekä paikallislehdessä ja Luonnonsuojelija -lehdessä. Tarkoituksena on hankkia tulevan vuoden aikana viestintämateriaaleja (pinssit, t-paidat ym.).

Yhdistys julkaisee jäsenkirjeitä. Koska postituskulut ovat merkittävä menoerä, tullaan jatkossa lähettämään vain sähköisiä jäsenkirjeitä. Vuosikokouksista ilmoitetaan paikallislehdessä.

Yhdistys – Föreningen

Paraisten luonnonsuojeluyhdistys on paikallisyhdistys, johon kuuluvat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paraislaiset jäsenet.…

Lue lisää

Hallitus – Styrelse

Vuonna 2021 yhdistyksen hallitukseen kuuluvat - Föreningens styrelse år 2022:

Lue lisää

Säännöt

PARAISTEN LUONNONSUOJELUYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT (hyväksytty 2015)

Lue lisää

Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2018

Lue lisää