Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­pal­kin­to Arja Pihlajalle soiden ja vesien puolesta tehdystä työstä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin vuoden 2018 ympäristöpalkinto on myönnetty parkanolaiselle Arja Pihlajalle. Hän on kansalaisaktiivi, joka on kunnostautunut vesien ja soiden puolustajana ja ollut mukana pelastamassa useita soita turpeenotolta.

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Pirkanmaan piiri ry.

Tiedote 28.3.2018

Ympäristöpalkinto Arja Pihlajalle soiden ja vesien puolesta tehdystä työstä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin vuoden 2018 ympäristöpalkinto on myönnetty parkanolaiselle Arja Pihlajalle.

Arja Pihlaja on kansalaisaktiivi, joka on kunnostautunut vesien ja soiden puolustajana ja ollut mukana pelastamassa useita soita turpeenotolta. Hän on perehtynyt vesien ja soiden suojeluun, erityisesti turpeenoton vesistövaikutuksiin.

Pihlaja on tuonut johdonmukaisesti esiin turpeenoton ympäristölupahakemuksiin sisältyviä epäkohtia ja seikkoja, joissa ympäristönsuojelulain, alueidenkäytön tai vesienhoidon tavoitteet ovat olleet ristiriidassa turpeenoton kanssa. Hyvin perustellut muistutukset ja valitukset ovat menestyneet ja johtaneet ympäristölupien muutoksiin tai hylkäyksiin.

Etelä-Suomessa lähes kaikki suotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Parkanon seudulla peräti 87 % soista on ojitettu, ja lisäksi turpeenottajat, kuten valtionyhtiö Vapo, havittelevat ainakin osin ojittamattomia, paksuturpeisia soita. Turpeenottoalueiden kuivatusvedet ovat myös heikentäneet ja heikentävät erityisesti pienten latvavesistöjen tilaa, mihin Arja Pihlaja on puuttunut esimerkillisesti.

– Viimeisin tapaus, jossa arvokas suo on ainakin toistaiseksi säästynyt turpeenotolta ja jonka pelastamisessa Pihlajalla ja hänen asiantuntemuksellaan on ollut merkittävä rooli, on Parkanon ja Kihniön Louhineva marraskuussa 2017, sanoo piirin puheenjohtaja Heikki Toivonen.
– Louhineva on osin luonnontilaisen kaltainen ja siellä on useita uhanalaisia suotyyppejä. Suolla elää myös uhanalaista lajistoa, kuten Etelä-Suomesta häviämisvaarassa oleva riekko. Turpeenotto olisi vienyt mukanaan nämä luonnonarvot. Lisäksi Louhinevan kuivatusvedet olisivat tuoneet lisää kuormitusta Kuivasjärveen, jota yritetään parhaillaan kunnostaa, Toivonen kertoo.

Arja Pihlaja on vaikuttanut vesien ja soiden tilaan myös siten, että hän on tarmokkaasti tuonut esille turpeenoton vesistövaikutusten arvioinnin ja seurannan ongelmia niin turpeenottajien kuin lupa- ja valvontaviranomaisten toimintaan liittyen. Pihlaja oli keskeisessä roolissa vuosina 2012–2013 toimineessa Huomiota humusvesille -hankkeessa, jossa muun muassa koulutettiin vapaaehtoisia ympäristönäytteenottajia. Hän on avustanut useita yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat halunneet puolustaa lähijärviään esimerkiksi turpeenoton aiheuttamalta lisäkuormitukselta. Pihlaja on myös rohkaissut ja tukenut lähivesiensä puolesta toimivien ihmisten ja asiantuntijatahojen verkostoitumista.

– Arja Pihlaja on ammatiltaan luokanopettaja ja samaan aikaan Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on elävä esimerkki siitä, että vapaaehtoispohjalta toimiva aktiivinen kansalainen voi saada aikaan paljon hyvää omassa elinympäristössään ja samalla tehdä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävää vaikuttamistyötä maankäyttöön liittyen, toteaa Heikki Toivonen.

Ympäristöpalkinto jaetaan Arja Pihjalalle keskiviikkona 28.3. SLL:n Pirkanmaan piirin kevätkokouksen yhteydessä.

> > > Kunniakirja, piirros Seppo Leinonen.

Lisätietoja:
Heikki Toivonen, puheenjohtaja, SLL:n Pirkanmaan piiri ry., p. 040 749 3901, toivonenhe(a)gmail.com
Juho Kytömäki, aluesihteeri, SLL:n Pirkanmaan piiri ry., p. 040 515 4557, pirkanmaa(a)sll.fi
Arja Pihlaja, p. 040 568 9976, arpih(a)elisanet.fi