Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Tältä sivulta löydät kaksi erilaista testamenttimallia: testamenttimalli 1, johon on mahdollista eritellä testamentattavia osuuksia sekä testamenttimalli 2:en, joka testamenttaa koko omaisuuden Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiirille. Voit kopioida tekstin omalle tekstinkäsittelyohjelmallesi ja tehdä muutokset sen kautta.

Testamenttimallit ovat tarkistettu asianajajalla ja ovat käyttökelpoisia tällaisenaan. Suosittelemme kuitenkin olemaan yhteydessä omaan asianajajaan esim. testamentin säilyttämiseen liittyvissä asioissa.

 

TESTAMENTTIMALLI 1

Minä, allekirjoittanut, ETUNIMET SUKUNIMI (000000-00A) ilmoitan viimeisenä tahtonani, että kuolemani jälkeen omaisuuteni on jaettava seuraavasti:

(Listattuna testamentattava omaisuutesi haluamassasi järjestyksessä.)

Yleishyödylliselle Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry –järjestölle testamenttaan XXX.

Mahdolliset lakiosavaateet Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry voi maksaa rahassa.

Tällä testamentilla peruutan kaikki aiemmat testamenttimääräykseni.

Tallekappale säilytetään Lakiasiaintoimisto XXX:n toimitiloissa.

Paikkakunnalla XX. päivänä XXXkuuta 20XX

____________________________

NIMEN SELVENNYS

OSOITE

Vartavasten kutsuttuina ja yhtäaikaa läsnäolevina todistamme, että ETUNIMET SUKUNIMI, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Tampereella XX. päivänä XXXkuuta 20XX

___________________________ ___________________________

NIMEN SELVENNYS NIMEN SELVENNYS

SYNTYMÄAIKA SYNTYMÄAIKA

OSOITE OSOITE

TESTAMENTTIMALLI 2

Minä, allekirjoittanut, ETUNIMET SUKUNIMI (000000-00A) ilmoitan viimeisenä tahtonani, että kuolemani jälkeen kaikki omaisuuteni on menevä yleishyödylliselle Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry –järjestölle, joka saa omaisuuteni täyden omistusoikeuden.

Mahdolliset lakiosavaateet Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry voi maksaa rahassa.

Tällä testamentilla peruutan kaikki aiemmat testamenttimääräykseni.

Tallekappale säilytetään Lakiasiaintoimisto XXX:n toimitiloissa.

Paikkakunnalla XX. päivänä XXXkuuta 20XX

____________________________

NIMEN SELVENNYS

OSOITE

Vartavasten kutsuttuina ja yhtäaikaa läsnäolevina todistamme, että ETUNIMET SUKUNIMI, jonka henkilöllisyyden olemme tarkastaneet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Tampereella XX. päivänä XXXkuuta 20XX

___________________________ ___________________________

NIMEN SELVENNYS NIMEN SELVENNYS

SYNTYMÄAIKA SYNTYMÄAIKA

OSOITE OSOITE