Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Karjalan luon­non­suo­je­lu­pii­ri vastustaa uraanikaivoksia

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri vastustaa uraanikaivoksia ja uraanikaivoshankkeita niin Pohjois-Karjalassa kuin yleisestikin, seuraavista syistä:

  • radioaktiivisten mineraalien kaivosten haitallisia ympäristövaikutuksia ilmaan ja veteen ei ole missään kyetty estämään; radon leviää pölyssä ja vesiliukoinen uraani pohja- ja pintavesiin;
  • Pohjois-Karjalassa ajankohtaiset kaivoshankkeet merkitsevät saastumisen vaaraa erittäin merkittäville Saimaan vesistöalueen vesille sekä pohjavesille, samoin monille paikallisille luonnonsuojelualueille;
  • Arevan valtausluvan saanut hankealue sijaitsee toiminnassa olevan vedenottamon valuma-alueella, valtausalueen raja on vajaa kilometri vedenottamosta;
  • uraanikaivoshankkeiden työpaikkavaikutus Pohjois-Karjalassa on negatiivinen vähentäessään suoraan matkailun ja alkutuotannon työllistämismahdollisuuksia
  • vanhentunut kaivoslaki antaa kaivosyhtiöille mahdollisuuden rikkoa kansalaisyhteiskunnan yleisesti hyväksyttyjä periaatteita, mm oikeutta osallistua omaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Uusi kaivoslaki on saatava nopeasti voimaan, ja vireillä olevat hankkeet on käsiteltävä sen mukaisesti.

Luonnonsuojelupiiri vetoaa Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon ja Joensuun kaupunkiin, että ne Kuopion ja Kuusamon kaupunkien ja Enon kunnan tavoin ottaisivat yksiselitteisen kielteisen kannan uraanikaivoshankkeisiin. Uraanikaivosyhtiöidenkin olisi hyvä tietää demokraattisten päätöksentekoelinten kanta heti, eikä vasta siinä vaiheessa kun jo huomattavasti rahaa on pantu tutkimukseen. Selkeä kielteinen kanta on tarpeen jo hankkeiden alkuvaiheessa, sillä kaivosyhtiöiden ainoa motiivi uraanin etsintään on löytää kaivostoiminnan mahdollistavia esiintymiä.

Hankkeiden vaikutus Pohjois-Karjalan kehitysedellytyksiin on pelkästään kielteinen. Ne uhkaavat matkailun, asumisen ja alkutuotannon kehittämistä. Ne leimaavat myös muun kaivostoiminnan tarpeettoman kielteisesti. Muussa kaivostoiminnassa ympäristövaikutuksia voidaan paremmin hallita. Uraanikaivosasiassa ei ole kompromissivaihtoehtoa: ympäristön ja ihmisten kannalta on vain huonoja uraanikaivoksia.

Uraanikaivoshankkeet ja alan yhtiöt ovat osa kansainvälistä ydinenergiateollisuutta, jossa ydinpolttoaineen rikastus kiinteästi liittyy ydinaseiden valmistukseen. Uraanipolttoainetta rikastetaan maissa, jotka ovat kehittäneet myös ydinaseita. Ranskan valtion omistama Areva toimii kaikilla ydinteollisuuden aloilla. Kanadalaisomistuksessa olevasta Namura Finland Oy:stä ei ole julkisuudessa kerrassaan mitään tietoja. Emme halua kotiseutuamme kansalliseksi uhrialueeksi, josta ylikansalliset ydinenergiayhtiöt saavat kääriä voittojaan

Uraanivoimalle on olemassa vaihtoehtoja, vaikka ydinenergia-alan tiedotus muuta väittää. Suomella ja Pohjois-Karjalalla on vaihtoehtoina muun muassa energian kulutuksen vähentäminen, johon on mahdollisuuksia jo nykytekniikallakin, sekä uusiutuvien energiamuotojen lisääntyvä käyttö.

Enossa 22.11. 2008
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry:n syyskokous, .