Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maas­to­lii­ken­ne­lain osit­tai­suu­dis­tuk­ses­ta

Lausunto Ympäristöministeriölle työryhmän alustavasta ehdotuksesta 1.4.2010 HE-luonnokseksi koskien maastoliikennelain osittaisuudistusta. Lausuntopyyntö YM031:00/2009, 6.4.2010

Maastoliikennelain uudistusta on pitkään odotettu. Nyt lausuttavana oleva luonnos lain uudistamiseksi on monella tapaa hämmentävä asiakirja: ristiriitainen, epäjohdonmukainen ja sekava sekä ennen muuta monella tapaa kansalaisten perusoikeuksia ja luonnon etua polkeva esitys. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri yhtyy kaikilta osin kattojärjestömme Suomen luonnonsuojeluliiton asiasta antamaan lausuntoon. Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin, joihin ympäristöministeriön tulisi puuttua maastoliikenteen kasvavien epäkohtien korjaamiseksi:

Kaiken tyyppiset maastoliikennerikkomukset (luvaton ja häiritsevä ajo, nopeusrajoitusten rikkominen, ajo-oikeudetta ajo jne) tulisi säätää yleisen syyttäjän alaisiksi, koska asianomistajan (maanomistajan) vaikea tavoitettavuus useinkin tekee lain valvonnan käytännössä mahdottomaksi.

Nopeusrajoituksista säädetään asetuksella, jonka sanamuoto itse asiassa sallii kilpailuissa ja harjoituksissa säädetyn nopeusrajoituksen ylittämisen vain maastossa maa-alueilla. Tätä rikotaan yleisesti, koska kilpailuja järjestetään myös jäällä. Alkuperäinen tarkoitus on hyvä, ja asia on selvennettävä lakiin.

Kelkkojen melu kohoaa voimakkaasti nopeuden kasvaessa. Jäällä aiheutuva meluhaitta siten nousee usein erittäin suureksi. Suurilla nopeuksilla myös vakavien onnettomuuksien riski kasvaa. Tulee säätää yleinen 60 km/t nopeusrajoitus maa- ja jääalueille.

Esityksen perusteluissa on tarpeetonta, laajaa ja asiasta sivuraiteelle vievää pohdintaa peltojen maatalouskonekäytön juridisista ongelmista.. Tulee keskittyä maastoajoneuvojen aiheuttamien ongelmien säätelyyn. Peltotyöt voidaan rajata lyhyellä maininnalla maastoliikennelain soveltamisalan ulkopuolelle.

Esityksessä on sekavaa ja monisuuntaista pohdintaa jopa neljän tyyppisistä virallisista talvi- ja kesäaikaisista maastoliikennereiteistä. Mielestämme sulan maan aikainen maastoajo ei missään tilanteessa tarvitse liikenneverkon tyyppistä väylästöä. Vakinaiseen sulan maan aikaiseen maastoliikennekäyttöön tarkoitetut alueet tulee yksiselitteisesti määritellä ulkona sijaitseviksi moottoriradoiksi, joista ja joiden luvituksesta säädetään ympäristönsuojelulaissa.

Joensuussa 3.5.2010
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry