Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valitus Kontiolahden pienvesien ranta-ase­ma­kaa­vas­ta

Valitus Kuopion hallinto-oikeudelle  Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavasta.

Vaadimme, että Kontiolahden kunnanvaltuuston päätös 35 § vuonna 2010 Kontiolahden pienvesien ranta-asemakaavan hyväksymisestä kumotaan luontoselvityksen puutteiden vuoksi.

Käsityksemme mukaan Maankäyttö- ja rakennuslain 9 pykälää ei ole noudatettu kyseisen kaavan kaavoitusprosessissa. Alueella on tehty luontoselvitys, joka ei täytä riittävän selvityksen vaatimuksia. Maastotöiden ajankohta, vallinnut säätila ja selvitykseen käytetty aika eivät vastaa käyttökelpoisen luontoselvityksen vaatimuksia.

Pyydämme selvittämään, onko Pohjois-Karjalan Ympäristökeskuksen pyytämään lisäselvitykseen vastattu riittävällä tavalla. Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus on v. 2009 antanut kaavasta asiantuntijalausunnon, jossa kiinnitettiin huomiota luontoselvityksessä oleviin lukuisiin puutteisiin. Tietojemme mukaan tämän jälkeen luontoselvitystä ei ole täydennetty mitenkään maastohavainnoinnin osalta. Silti Pohjois-Karjalan ELY-keskus on v. 2010 antanut lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole huomautettavaa. ELY-keskuksen lausunnon laadinnassa ei ole käytetty ympäristöalan asiantuntijaa. Kunnan ympäristölautakunnan ja valtuuston kokouksissa, joissa kaava hyväksyttiin, edellä mainittu ELY-keskuksen lausunto oli keskeisenä hyväksymisperusteena.

Joensuussa 9.6.2010
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys ry