Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Pyhäjärvi kaavoitettava lakia noudattaen

Kuopion hallinto-oikeus kumosi selvin sanoin Kiteen ja Kesälahden Pyhäjärven rantaosayleiskaavan. Kaava kumottiin luontojärjestöjen valitusten pohjalta. Hallinto-oikeuden mukaan kaava-alueen luonnonolosuhteet ja erityiset luontoarvot huomioiden rakentamista tulisi rannoille liikaa. Hallinto-oikeuden mukaan kaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä vaatimuksia. Kaava on siis lain vastainen.

Luontojärjestöt huomauttivat jo kaavoitushankkeen alussa julkaistujen mitoitusperiaatteiden johtavan liian tiheään rakentamiseen. Kunnat ja kaavoittaja eivät piitanneet huomautuksista vaan jatkoivat jääräpäisesti kaavan laadintaa. Verovaroja tuhlaantui nyt lainvastaiseksi todetun ja kumotun kaavan laadintaan. Tiettävästi kaavoituksen kulut tulevat kuntien maksettavaksi ja suuretkin rannanomistajat saavat valmiin kaavan kustannuksitta.

Luonnonsuojelupiiri pitää tärkeänä, että Pyhäjärven rantayleiskaavaa ei jätetä kesken, vaan että kaava valmistellaan uudelleen reilusti pienemmällä mitoituksella. Samalla voidaan korjata muita kumotun kaavan puutteellisuuksia. Kaavoituksella voidaan sovittaa monenlaisia maankäyttötarpeita yhteen ja saavuttaa luonnon kestokyvyn ja ihmisten viihtyvyyden kannalta hyvä lopputulos.

Luonnonsuojelupiirin tavoitteena ja toiveena on jatkossakin osallistua maankäytön suunnitteluun siten, että vältyttäisiin kaavavalituksilta.

Joensuussa 22.11.2011
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin syyskokous