Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Valitus Jaamankankaan ranta-ase­ma­kaa­vas­ta

Valitus hallinto-oikeudelle. Kontiolahden Luonnonystävät ry ja Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri haluavat valittaa Kontiolahden kunnanvaltuuston 9.6.2014 tekemästä päätöksestä, jolla se hyväksyi Jaamankankaan ranta-asemakaavan.

Viittaamme Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sekä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY- keskusten tästä kaavasta antamiin lausuntoihin sekä Kontiolahden Luonnonystävien antamaan muistutukseen.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa sekä Joensuun seudun yleiskaavassa ranta-asemakaavan alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Alue kuuluu Jaamankankaaseen, jolla on useita valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Näitä ovat mm soidensuojeluohjelmakohde Ruunalampi ja Hermanninlammit sekä Tarmanniemen liito- oravametsä. Alueella on myös kaksi esiintymää valtakunnallisesti uhanalaista suopunakämmekkää. Jaamankangas on maakunnallisesti arvokas harjualue. Paikallisesti arvokkaita ovat lehtolaikut, letot, rantaluhdat, pienet metsälammet ja vesijättöalueen karukkokangas. Höytiäisen ranta on lähes 150 v vanhaa Höytiäisen laskun vesijättömaata, joka on karua ja kulutusta huonosti kestävää. Rakentaminen on osoitettu juuri tälle vesijättömaalle. Liikenne alueelle tapahtuu Jaamankankaan läpi, jolloin se koskettaa em luontokohteita ja muuttaa alueen tilaa pysyvästi.

Yleiskaavan mukaan riittävän suuria yhtenäisiä ranta-alueita pitää jättää rakentamisesta vapaaksi. Höytiäisen rakentamiskelpoinen ranta-alue on rakennettu tehokkaasti ympäri järveä. Kaavaselosteen mukaan 63 % kaava-alueen rannasta jää vapaaksi. Kuitenkin kyseessä on viimeinen laajempi yhtenäinen Höytiäisen ranta-alue, joka on säilynyt rakentamatta. Alueelle suunniteltu uimaranta ja muutama tonttien väliin jäävä rakentamaton alue eivät korvaa Höytiäisen vapaata rantaa, sen luonto-, maisema- ja virkistysarvoja. Niitä eivät korvaa myöskään maanomistajayhtiön virkistysalueiksi tarjoamat metsäalueet.

Alue sijaitsee täysin irrallaan muusta yhdyskuntarakenteesta. Rakentaminen tulee lisäämään liikennettä alueella huomattavasti. Ympärivuotinen asutus lisää liikennettä vielä moninkertaisesti ja edellyttää lisäksi mm lapsiperheille koulukyydityksiä.

Kaavoitusta pitäisi suunnitella ja toteuttaa suurempina kokonaisuuksina eikä pieninä palasina, jotka maanomistaja sanelee. Viranomaistahojen (maakuntaliitto, ELY-keskukset) mukaan Jaamankankaan ranta-asemakaavaa ei pitäisi hyväksyä ennen maakuntakaavan neljättä vaihetta, joka on juuri nähtävillä. Kunnan mukaan kaavoitusprosessia kuitenkin jatkettiin, koska maanomistajan mukaan maakuntakaavan valmistuminen kestää liian kauan. Mielestämme tämä ei riitä perusteeksi kiirehtiä kaavoitusta ohi merkittävien asiantuntijatahojen.

Jaamankankaan ranta-asemakaava on voimassa olevan maakuntakaavan sekä Joensuun seudun yleiskaavan vastainen.

Kontiolahdella 30.6. 2014
Kontiolahden Luonnonystävät ry pj
Pohjois-Karjalan Luonnonsuojelupiiri ry