Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Maakuntaan tarvitaan vir­kis­ty­sa­lueyh­dis­tys

Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri näkee erittäin tarpeellisena uuden virkistysalueyhdistyksen perustamisen. Pohjois-Karjalan virkistysalueiden turvaamiseen ja kehittämiseen tarvitaan maakunnallista, käyttäjälähtöistä näkemystä. Maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen luontevana koordinaattorina toimisi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jäseninä alueen kunnat ja osallisina monet sidosryhmät.

Virkistysalueyhdistys edistäisi maakunnan virkistysalueiden kehittämistyötä laajalla sektorilla. Kehittämistä tarvitaan rakennettujen liikunta- ja virkistyspaikkojen osalta kuin myös pelkästään luontoon tukeutuvien virkistysalueiden osalta. On tiedostettava myös jokamiehen virkistystarpeiden monimuotoisuus, esim. marjastus, sienestys ja kalastus.  Taajama-alueiden lähivirkistysalueet liikunta- ja viheralueineen, laajemmat luonnontilaiset alueet ja rantoihin tukeutuva virkistyskäyttö on turvattava myös tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Uimaharjussa 27.4.2015
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin kevätkokousaloite